Diplom

Dato: 1416-07-26


Nettsider
Diplom datert 1416, 26. juli. Stavanger.Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 225 (se også nr. (289), 323, 332 og 377)


Signatur: ubb-diplom-0085


To menn kunngjør, at de på vårtinget på Austrått vitnet for sysselmenn i Ryfylke Ivar Ormssøn, at både Lutsi og Haga (i Høyland) hadde rett til kvernstø og fiskeri i bekken som renner mellom de to gårder. Førstnevntes eier Gunnleik Gunnarssøn ville nekte Hallvard Tordssøn, som eiet den andre del, retten til den.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Dom, 1400-tallet

Relatert til: Gunnleik Gunnarssøn, Ivar Ormssøn, Hallvard Tordssøn


comments powered by Disqus