Referanse til diplom datert 1416, 26. juli. Stavanger

1416-07-26

To menn kunngjør, at de på vårtinget på Austrått vitnet for sysselmenn i Ryfylke Ivar Ormssøn, at både Lutsi og Haga (i Høyland) hadde rett til kvernstø og fiskeri i bekken som renner mellom de ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, Dom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0085

Referanse til diplom datert 1455, 2. mai. Haga ,(Høyland, Rogaland)

1455-05-02

Helge Gunnleikssøn og Torkjel Gunnarssøn kunngjør, at de har solgt til Torgeir Hallvardssøn på Haga halve bekken og kvernstøet mellom Lutsi og Haga i Gands sogn og skipsrede. For dette har de mottatt betaling. datert ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0134

Referanse til diplom datert 1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger)

1479-06-21

Tore Torkjelssøn, lagmann i Stavanger, og fem lagrettemenn i Ryfylke kunngjør, at Olaf Torgeirssøn ved fremlagte brev har bevist, at Haga (Aldingshage) i Gand sogn (Høyland) eier den halve bekk (mellom Haga og Lutsi) med ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett

Diplom ubb-diplom-0162

Referanse til diplom datert 1458, 5. april. Haga, (Høyland, Rogaland)

1458-04-05

Seks lagrettemenn kunngjør, at Torkjel Gunnarsønn, Asleif Helgessøn og Nikolas Torsteinssøn på sin hustru Gudrun Helgesdatters vegne solgte til Torgeir Hallvardssøn (på Haga) kvernstøet, som ligger nærmest Lutsi (det annet har han med deres samtykke). ...

Middelalderen, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0139