Ukjent

Sandnes

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00026

Ukjent

[Strandgaten, Sandnes]

Huset ble senere påbygd en ekstra etasje og hoveddøren flyttet.

Barn, Child, Jente, Girl, Bolighus, Residential Building, Trapp

Fotografi ubb-bs-ok-19374

Knut Fægri

Myr 4. 1935-1936. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-d

Ingvald Dahle

Sandnes

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building

Postkort ubb-bs-pkn-00032

Ingvald Dahle

Sandnes

Fabrikk, Postkort, Industri og Håndverk, Skorstein, Vik, Teglverk

Postkort ubb-bs-pkn-00029

Sandnes

Fabrikk, Postkort, Kaianlegg, Skorstein, Teglverk

Postkort ubb-bs-pkn-00030

Knut Fægri

Myr 5. 1937. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-e

Ingvald Dahle

Strandgaten, Sandnes

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building

Postkort ubb-bs-pkn-00031

Ukjent

Scheiene, Sandnes

Postkort, Bolighus, Residential Building, Steingjerde

Postkort ubb-bs-pkn-00028