Diplom

Dato: 1438-10-31


Nettsider
Diplom datert 31. oktober 1438. Skånevik (?) (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 735


Signatur: ubb-diplom-0106


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Brevet er skrevet ”a skodhina” (Skånevik? Jfr. Norske Gaardsnavne 11, s. 44).

Pål Hallvardssøn overdrar til Hallgeir Kvikssøn å bestyre hans eiendommer i Hardanger, siden avtalen med Håkon Bolt er utløpt

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Diplomer, 1400-tallet

Relatert til: Hallgeir Kvikssøn, Håkon Bolt, Pål Hallvardssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus