Diplom


Nettsider
Diplom datert 1459, dagen uviss. Bygland (Aust Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 946


Signatur: ubb-diplom-0140


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tre menn henviser en sak angående gården Søndre Skaamedal i Ottredalen i Bygland sogn til ny behandling på Nedenes da ingen nye beviser kunne skaffes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, 1400-tallet

Relatert til: Segl 1 på diplom datert 1459, dagen uviss. Bygland (Aust Agder), Segl 2 på diplom datert 1459, dagen uviss. Bygland (Aust Agder)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 1. og 2. segl henger på.

comments powered by Disqus