Diplom

Dato: 1472-08-08


Nettsider
Diplom datert 1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 973


Signatur: ubb-diplom-0156


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lagmann Hans Pederssøn og seks rådmenn kunngjør, at rådmann Anders Nilssøn og hustru solgte en tomt i Bergen til hustru Lucia Pedersdatter. Holcks gave. Et fotografi av diplomet er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendom, Kunngjøring, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Lucia Pedersdatter, Hans Pederssøn, Anders Nilssøn, Segl 1 på diplom datert 1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen, Segl 5 på diplom datert 1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen, Segl 7 på diplom datert 1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament.1., 5. og 7. segl henger på.

comments powered by Disqus