Diplom

Dato: 1483-07-23


Nettsider
Diplom datert 1483, 23. juli. Nidaros. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 592


Signatur: ubb-diplom-0165


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Hans tar kapitlet i Trondheim under sin beskyttelse og bekrefter tidligere kongers privilegier. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems Domkirke”. Avskrevet sammen med diplom datert Elfsborg, 2. juli 1455, og innlagt under denne dato. Originalen var den gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trondhjems Centralarkiv). Om andre trykk, se opplysninger i Diplomatariet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Trondheim, Middelalderen, Diplomer, Konger, 1400-tallet

Relatert til: Kong Hans av Danmark, Norge og Sverige, Nidarosdomen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus