Diplom

Dato: 1495-04-12


Nettsider
Diplom datert 1495, 12. april. Eigeland i Liknes (Kvinesdal, Vest-Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 622


Signatur: ubb-diplom-0173


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn i Kvinesdal kunngjør en overenskomst mellom Svein Nilsson og Gunnstein Torjulfsson. Gunnstein skal beholde halvparten av Ask (i Rennesøy, Ryfylke) fordi han underholdt Sveins kone Ingeborg Toraldsdotter, som hadde fletført seg til han. Derimot skal Svein beholde det som Ingeborg eide i England etter sin far.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, Arv, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Ingeborg Toraldsdotter, Svein Nilsson, Gunnstein Torjulfsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Hull til 3 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart.

comments powered by Disqus