Diplom

Dato: 1521-03-13


Nettsider
Diplom datert 1521, 13. mars. Huseby (Vanse, Vest Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 682


Signatur: ubb-diplom-0194


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lagmann Benkt Hemingssøn på Agdersiden og fem lagrettemenn på Lista dømmer mellom på den ene siden fogd Peter Kørning på Lista, som møtte på vegne av Are Markussøn og hans hustru Geirlaug Sveinsdatter, og på den andre siden lagmann Jon Torgerssøn i Råbyggelaget, som møtte på vegne av Gunstein Torkelssøn. Domsavsigelsen gjaldt gårdene Ask på Mosterøy i Ryfylke og Øvre Eigeland i Kvinesdal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer

Relatert til: Geirlaug Sveinsdatter, Gunstein Torkelssøn, Jon Torgerssøn, Peter Kørning, Benkt Hemingssøn, Are Markussøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 1. og 2. segl henger på, dessuten rester av 4 par seglremmer.

comments powered by Disqus