Diplom

Dato: 1531-10-09Signatur: ubb-diplom-0203


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Ingerd Ottesdatters grunnbrev på Nordre Gullsko i Bergen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Gegenwärtige Copa concordiret cum vero Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Nordre Gullsko av 20. januar 1562, og innlagt under denne dato. Vedlagt avskrift (med lakuner utfylt) fra 1966. - Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Grunnbrev

Relatert til: Erik Rosenkrantz, Ingerd Ottesdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift på papir.

comments powered by Disqus