Diplom

Laget mellom 1547-01-01 og 1547-12-31


Nettsider
Diplom datert 1547., uten dag. Valle (Aust Agder) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 6. Nr.7669


Signatur: ubb-diplom-0224


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn i Setesdal gjør kjent, at Agvald Torleifssøn solgte til Torald Roaldssøn 2 ½ markbol i Nordre Home og mottok betaling for dette. Retten til å innløse dette ble forbeholdt Torleif Torleifssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Jordskyld

Relatert til: Agvald Torleifssøn, Torleif Torleifssøn, Torald Roaldssøn, Segl 1 på diplom datert 1547, uten dag. Valle (Aust Agder)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av 1. segl.

comments powered by Disqus