Diplom

Dato: 1547-08-24


Nettsider
Diplom datert 1547, 24. august. Eigeland (Kvinesdal, Vest Agder) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 4. Nr.1124


Signatur: ubb-diplom-0225


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lagmann Jon Simonssøn i Agder stadfester lagmann Nils Klaussøns kjennelse, som går ut på at Torald Torlakssøn skal arve etter sin svigermor Jorun Torgildsdatter gårdene Hårikstad og Berge samt det sølvet, som ikke ble tatt med i felleseie ved hennes bryllup. Fru kansellirådinne Christies gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Jon Simonssøn, Torald Torlakssøn, Nils Klaussøn, Jorun Torgildsdatter

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglet mangler, men remmen henger ved.

comments powered by Disqus