Diplom


Nettsider
Diplom datert 1552, uten dag. Gjerpeland (Lardal, Vestfold) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr.775


Signatur: ubb-diplom-0227


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tre lagrettemenn kunngjør, at Gunnar Eyvindssøn solgte til Alf Jonssøn og hans hustru Gunvor et ørtugland og 5 øresbol i Søndre Gjerpeland i Lardal og at han mottok betaling for dette, pluss at han et år i forveien hadde solgt dem like meget i samme gård.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendom

Relatert til: Gunnar Eyvindssøn, Alf Jonssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, de 3 seglene mangler.

comments powered by Disqus