Diplom

Dato: 1558-06-02


Nettsider
Diplom datert 1558, 2. juni. Stavanger.Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 6. Nr. 790


Signatur: ubb-diplom-0238


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks menn dømmer mellom Svein på Birkheim og kannik Jon Guttormssøn på Simon Torleifssøn og Peter Reidulfsøns vegne. Dommen gjelder gården Aske, som etter de fremlagte beviser tilkjennes Geirlaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter til evig odel og eie.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Odelsrett, 1500-tallet, Gård, Diplomer

Relatert til: Geirlaug Sveinsdatter, Jon Guttormssøn, Gro Gunsteinsdatter, Peter Reidulfsøn, Simon Torleifssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. 1., 5., og 6. segl (utydelige) henger på.

comments powered by Disqus