Diplom

Dato: 1559-05-14


Nettsider
Diplom datert 1559, 14.maii. Kvamme (Valle,Aust-Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 783


Signatur: ubb-diplom-0242


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Valle i Setesdal gjør kjent, at de fikk i stand et forlik mellom Agvald Torleifssøn og Amund Toraldssøn angående Agvalds arv etter foreldrene som Anunds far Torald hadde bestyrt. Forliket gikk ut på at Anung skulle gi Agvald en hest til 12 mark og en vårku.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Agvald Torleifssøn, Amund Toraldssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 6 segl mangler.

comments powered by Disqus