Bergenskart 27


Variant av Hieronymus Scholeus-stikket fra 1588

Kunst, By- og småsteder, Kobberstikk

Fotografi ubb-bs-fol-01037-002

Perspektivkart over Bergen fra 1740-årene

Kart

Fotografi ubb-bs-fol-01052

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Opmaalt og lithografert af Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider i Kristiania 1883

Litografi, Kart

Kart ubb-bs-fol-01808-001

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Opmaalt og lithografert af Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider i Kristiania 1883

Litografi, Kart

Kart ubb-bs-fol-01808-002

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Opmaalt og lithografert af Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider i Kristiania 1883

Litografi, Kart

Kart ubb-bs-fol-01808-003

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Opmaalt og lithografert af Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider i Kristiania 1883

Litografi, Kart

Kart ubb-bs-fol-01808-004

Avfotografering av original tegnet av Claudius Emanuel Barth i 1733. Original i Det Kongelige Bibliotek i København.

Kart ubb-kart-box-7-01

Isaac van Geelkerck

1653

Trykt kopi, gitt ut av John Grieg, Bergen.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0033

1681

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0128

Henrik Ruse

1667

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0130

Isaac van Geelkerck

1653

Avfotografert kopi av kart fra 1653.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0149

M. Abel; Peter Christian Krogh

1752

Kopi efter originalen i den Geografiske opmaaling av M. Abel, 1907.

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Kart ubb-kart-s-0243

1752

Kopi efter originalen i den Geografiske Opmaaling av M, Abel, 1907

Bergenhus fæstning og slot

Kart ubb-kart-s-0244

M. Abel; Conrad Friderich Reichborn

Kopi tegnet av M. Abel i 1907 etter en original av Johan Joachim Reichborn fra 1750-tallet.

Kart ubb-kart-s-0245

M. Abel

I Følge det Kongelige Danske Generalitets og Commissariats Collegii Befalling af 4de October 1800. Kopi tegnet av M. Abel i 1907. Korrigering pålimt.

Kart ubb-kart-s-251

P. Handberg

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-32

M. Abel; Conrad Friderich Reichborn

Conrad Friderich Reichborn fecit ; kop: M. Abel. Kopi av håndtegnet original fra 1768.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-413

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1903"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-2

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1916"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-3

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1916"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-4

Kopieret af Bergens private Ingeniørkontor i August 1881.

Kart ubb-kart-sa-470

Kopi av originalt kart tegnet av Matthis Ibsen i 1717. Original hos Universitetsmuseet.

Kart ubb-kart-sa-482

Reprofotografi fra 1970 etter original tegnet av Edvard Edvardsen i 1684. Original befinner seg i Det Kongelige Bibliotek i København.

Kart ubb-kart-sa-503