Leif Larsens samling 115

Leif larsen, f. Sandviken 1907, d. Landås 1979. Utdannet og jobbet som etser (grafiker) hos John Grieg boktrykkeri i Vaskerelven. Amatørfotograf. Noen av motivene fikk første eller andreplasser i Bergenskonkurranser.


Leif Larsen

Passasjer, Skipsdekk, Passasjerskip, Mann, Skjegg, Hverdagsklær, Sixpence, Fjordabåt, Livbåt

Fotografi ubb-bs-fol-01877

Leif Larsen

Kan være ombord i båten"haveland"

Kvinne, Passasjer, Avis, Skipsdekk, Passasjerskip, Kjole, Hverdagsklær, Fjordabåt, Dameveske, Lesing

Fotografi ubb-bs-fol-01878

Leif Larsen

Kvinne, Gård, Mann, Ektepar, Bonde, Åker, Hverdagsklær, Bondekone, Plog

Fotografi ubb-bs-fol-01879

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-fol-01880

Leif Larsen

Passasjer, Passasjerskip, Flagg, Kaianlegg, Drosje, Brostein, Personbil, Hurtigruteskip

Fotografi ubb-bs-ok-20206

Leif Larsen

By- og småsteder, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-20208

Leif Larsen

Ukjent sted. Ukjent år.

Kvinne, Vann, Sommerkjole, Sommer, Vannlilje, Fanakofte

Fotografi ubb-bs-ok-20209

Leif Larsen

Ukjent år.

Stavkirke, Vinter, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-20210

Leif Larsen

Skulptur av Sophus Madsen.

Statue, Park

Fotografi ubb-bs-ok-20211

Leif Larsen

U.å.

Statue

Fotografi ubb-bs-ok-20213

Leif Larsen

U.å.

Gatelys, Bolighus, Allmenning, Misjonsforening, Misjonshus

Fotografi ubb-bs-ok-20214

Leif Larsen

U.å.

Fjord, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Skipsverft

Fotografi ubb-bs-ok-20215

Leif Larsen

U.å.

By- og småsteder, Butikk, Kaianlegg, Sjøbod, Manufakturhandel

Fotografi ubb-bs-ok-20216

Leif Larsen

Mulig fotografen står på taket / takluken hos John Griegs Boktrykkeri i Vaskerelven 8 (Kilde: Roy Løvaas)

Snø, By- og småsteder, Gate, Butikk, Oversiktsbilde, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-20217

Leif Larsen

U.å.

By- og småsteder, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-ok-20218

Leif Larsen

U.å.

By- og småsteder, Park, And, Vann, Andedam

Fotografi ubb-bs-ok-20219

Leif Larsen

Ukjent sted og år..

Blomster, Epletre, Gutt, Skigard, Løvetann, Blomsterplukking

Fotografi ubb-bs-ok-20220

Leif Larsen

Skip, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20221

Leif Larsen

Fjell, Fjelltur

Fotografi ubb-bs-ok-20222

Leif Larsen

Ukjent sted og år..

Foss, Rørgate, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-20223

Leif Larsen

Barn i lek, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Barneklær, Sommer

Fotografi ubb-bs-ok-20224

Leif Larsen

Universitet og forskning, Sykehus

Fotografi ubb-bs-ok-20225

Leif Larsen

U.å..

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20226

Leif Larsen

U.å..

Arbeider, Kvinne, Park, Mann, Parkbenker, Gartner

Fotografi ubb-bs-ok-20227

Leif Larsen

Gatelys, Park, And, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-20230

Leif Larsen

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-20231

Leif Larsen

Foss, Skigard

Fotografi ubb-bs-ok-20233

Leif Larsen

Park

Fotografi ubb-bs-ok-20234

Leif Larsen

Monument

Fotografi ubb-bs-ok-20235

Leif Larsen

Fotografi ubb-bs-ok-20236

Leif Larsen

Granbakken til venstre.

Fjell, Snø, Oversiktsbilde, Vinter, Hoppbakke

Fotografi ubb-bs-ok-20237

Leif Larsen

Park, Jerngjerde, Parkbenker

Fotografi ubb-bs-ok-20238

Leif Larsen

Kirke

Fotografi ubb-bs-ok-20239

Leif Larsen

Statue, Park

Fotografi ubb-bs-ok-20240

Leif Larsen

Fjell, Fjelltur

Fotografi ubb-bs-ok-20241

Leif Larsen

Passasjer, Skipsdekk, Passasjerskip, Mann, Skjegg, Hverdagsklær, Sixpence, Fjordabåt, Livbåt

Fotografi ubb-bs-ok-20242

Leif Larsen

17. mai, Folkemengde, Flagg

Fotografi ubb-bs-ok-20244

Leif Larsen

Interiør og innredning, Kontor, Mann, Boktrykkeri, Sigarett, Leselampe, Grafiker

Fotografi ubb-bs-ok-20246

Leif Larsen

By- og småsteder, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-20247

Leif Larsen

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Allmenning, Skoforretning

Fotografi ubb-bs-ok-20248

Leif Larsen

Fjell, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20249

Leif Larsen

Seilskip, Kaianlegg, Skoleskip

Fotografi ubb-bs-ok-20250

Leif Larsen

Boligblokk, By- og småsteder, Jente, Dukkevogn

Fotografi ubb-bs-ok-20251

Leif Larsen

Kirke, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-20252

Leif Larsen

Blomster, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Gartneri

Fotografi ubb-bs-ok-20253

Leif Larsen

Ukjent sted

Sommer, Hesje, Kamerater, Fisketur

Fotografi ubb-bs-ok-20254

Leif Larsen

Statue, By- og småsteder, Park, Fontene, Steinhelle, Parkbenker

Fotografi ubb-bs-ok-20255

Leif Larsen

Ukjent sted

Kyst, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20256

Leif Larsen

Interiør og innredning, Kunst, Rådhus, Veggmaleri

Fotografi ubb-bs-ok-20257

Leif Larsen

Mulig fotografen står på taket / takluken hos John Griegs Boktrykkeri i Vaskerelven 8 (Kilde: Roy Løvaas)

By- og småsteder, Gate, Butikk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20258

Leif Larsen

Ukjent sted

Hund

Fotografi ubb-bs-ok-20259

Leif Larsen

Fjell, Værhane, vindfløy

Fotografi ubb-bs-ok-20260

Leif Larsen

Kjøpt nye sko i byen?

Passasjer, Skipsdekk, Passasjerskip, Mann, Skjegg, Hverdagsklær, Sixpence, Fjordabåt, Livbåt, Herresko

Fotografi ubb-bs-ok-20261

Leif Larsen

Kirke, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-20262

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20264

Leif Larsen

Ukjent sted

Fisker, Robåt, Fiskegarn, Regntøy, Sydvest, Sildefiske, Sildesteng, Sild

Fotografi ubb-bs-ok-20265

Leif Larsen

By- og småsteder, Park, Fontene, Barnevogn, Parkbenker

Fotografi ubb-bs-ok-20266

Leif Larsen

Ukjent sted

Kyst, Regnbue

Fotografi ubb-bs-ok-20267

Leif Larsen

Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20268

Leif Larsen

Mulig fotografen står på taket / takluken hos John Griegs Boktrykkeri i Vaskerelven 8 (Kilde: Roy Løvaas)

By- og småsteder, Gate, Butikk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20269

Leif Larsen

Ukjent sted.

Kvinne, Flagg, Dirigent, Sangerlue, Kvinnekor

Fotografi ubb-bs-ok-20270

Leif Larsen

Ukjent sted.

Hest, Ku, Føll

Fotografi ubb-bs-ok-20271

Leif Larsen

Ukjent sted

Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Fiskegarn, Yrkesklær

Fotografi ubb-bs-ok-20272

Leif Larsen

By- og småsteder, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-20273

Leif Larsen

Ukjent sted

Vei, Tre

Fotografi ubb-bs-ok-20274

Leif Larsen

Festningskaien??

Passasjerskip, Kaianlegg, Kran, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20275

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Tak

Fotografi ubb-bs-ok-20276

Leif Larsen

Mulig fotografen står på taket / takluken hos John Griegs Boktrykkeri i Vaskerelven 8 (Kilde: Roy Løvaas)

By- og småsteder, Gate, Butikk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20277

Leif Larsen

Ukjent sted

Fisker, Robåt, Fiskegarn, Regntøy, Sydvest, Sildefiske, Sild

Fotografi ubb-bs-ok-20278

Leif Larsen

Barn i lek, Snø, Vinter, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-20280

Leif Larsen

Hage, Blomster, Aldershjem

Fotografi ubb-bs-ok-20281

Leif Larsen

Passasjer, Passasjerskip, Kaianlegg, Hurtigruteskip

Fotografi ubb-bs-ok-20282

Leif Larsen

Ukjent sted

Uthus, Husmannsplass, Torvtak

Fotografi ubb-bs-ok-20283

Leif Larsen

Skip, Bil, Krigsskip, Flagg, Kaianlegg, Personbil, Jager

Fotografi ubb-bs-ok-20284

Leif Larsen

By- og småsteder, Butikk, Oversiktsbilde, Torg, Kaianlegg, Torghandel

Fotografi ubb-bs-ok-20285

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20286

Leif Larsen

Rundetårnet

By- og småsteder, Butikk, Oversiktsbilde, Torg

Fotografi ubb-bs-ok-20287

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20288

Leif Larsen

Fiskebåt, Oversiktsbilde, Torg, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-20289

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20290

Leif Larsen

By- og småsteder, Torg, Torghandel, Torghandler, Blomsterhandel

Fotografi ubb-bs-ok-20291

Leif Larsen

Avis, Gate, Handel, Mann, Aviskiosk

Fotografi ubb-bs-ok-20292

Leif Larsen

Gatelys, Vinter, Kaianlegg, Fugler

Fotografi ubb-bs-ok-20293

Leif Larsen

17. mai, By- og småsteder, Gate, Gatehandel, Mann, Brostein, Frakk, Ballong, Kamera

Fotografi ubb-bs-ok-20294

Leif Larsen

17. mai, By- og småsteder, Jente, Folkemengde, Barnevogn

Fotografi ubb-bs-ok-20295

Leif Larsen

Gård, Drivhus, Oversiktsbilde, Gartneri

Fotografi ubb-bs-ok-20296

Leif Larsen

Kaianlegg, Gutt, Hverdagsklær, Strikkegenser, Kamerater, Fisking

Fotografi ubb-bs-ok-20297

Leif Larsen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Folkemengde, Aviskiosk, Kongelig besøk

Fotografi ubb-bs-ok-20298

Leif Larsen

Barna leker rødt lys.... Må stå helt stille når han slutter å telle og snur seg rundt, hun som står å ser på sjekker hvem som beveget seg og er ute av spillet

Barn i lek, By- og småsteder, Barneklær, Metallgjerde, Strikkejakke, Knebukse, Vespa

Fotografi ubb-bs-ok-20299

Leif Larsen

Elv, Tre

Fotografi ubb-bs-ok-20300

Leif Larsen

Bil, By- og småsteder, Butikk, Trikkeskinner, Jeep

Fotografi ubb-bs-ok-20301

Leif Larsen

Barn i lek, Barneklær, Barnehage, Lekeplass, Strikkelue, Huske, Oljebukse

Fotografi ubb-bs-ok-20302

Leif Larsen

Mot Latinskolen

By- og småsteder, Jente, Bolighus, Gutt, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Brostein, Sommerkjole, Barneklær, Sommer

Fotografi ubb-bs-ok-20303

Leif Larsen

17. mai, By- og småsteder, Folkemengde, 17. mai-tog

Fotografi ubb-bs-ok-20304

Leif Larsen

Kirke, Gate, Bolighus, Stige, Arbeidsklær, Møbeltapetserer, Gartner

Fotografi ubb-bs-ok-20305

Leif Larsen

Bygd, Gård, Åker

Fotografi ubb-bs-ok-20306

Leif Larsen

Robåt, Industriområde, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-20307

Leif Larsen

Arbeider, By- og småsteder, Sjømann, Kaianlegg, Lastebil, Fjordabåt, Dodge

Fotografi ubb-bs-ok-20308

Leif Larsen

Kvinne, Trekasse, Damehatt, Torghandel, Kåpe, Torghandler, Egghandel

Fotografi ubb-bs-ok-20309

Leif Larsen

17. mai, By- og småsteder, Folkemengde, Barnevogn, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bs-ok-20310