Norrønt Arkiv. Samling med reprofotografi av norrøne håndskrifter 1

Reprosamlingen omfatter avfotograferinger fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Irland, Storbritannia og Tyskland.


Dette handskriftet inneheld Magnus Lagabøtes landslov og nokre få rettarbøter. Standard norrøn tittel / Moderne norsk tittel: Magnús lagabǿtis landslǫg / Magnus Lagabøtes Landslov, bl. 1–89 Réttarbǿtr / Rettarbøter, bl. 90-94 . Kopi av ...

Kopi ubb-norr-holm-perg-4to-31