De bergenske Laugsarkiver 7

Spesialsamlingene har en stor samling av laugsdokumenter fra laugene i Bergen. I arkivet kan man finne både forhandlingsprotokoller, brev, lærekontrakter og mestermerker. Laugsarkivene digitaliseres og katalogiseres nå fortløpende. Først ut er deler av Bakerlauget og Guldsmedlauget, samt hele Repslagerlauget.


Skomakerlauget

Samling 7c0ea7fa-6883-4d34-ae3a-f45e720a01b2

Samling 40ff2eed-48ab-479f-84c9-b19ee1bd812a

Samling 57c28c56-4f7b-403c-a5c1-6acd3daf053f

Samling 6065df6b-9f2e-4dd2-af20-0aba0504e36f

Samling 6c554fd9-6cc4-4fba-9bd7-f98bbef680b5

Samling 79b16268-0ee4-4a1c-bbb7-73bb7eb5ac97

Samling 7b009006-7299-4e23-9a26-e47e3d42ce5c