Latinske fragmenter 14


Parchment, one cropped bifolium, ca. 40, 5 x 25,5 cm Lay-out: Writing space, 32,5 x 19, 5. Two columns 32,5 x 8, 5 cm. 78 lines. The ruling is not visible. Script: A smaller southern ...

Fragment ubb-ms-0791-a

MS 791, b-e are from a glossed version of Justinian’s Digest, which was one of the pillars of the Corpus iuris civilis, a collection of laws put together by the emperor Justinian for the Eastern ...

Fragment ubb-ms-0791-b

MS 791, b-e are from a glossed version of Justinian’s Digest, which was one of the pillars of the Corpus iuris civilis, a collection of laws put together by the emperor Justinian for the Eastern ...

Fragment ubb-ms-0791-c

MS 791, b-e are from a glossed version of Justinian’s Digest, which was one of the pillars of the Corpus iuris civilis, a collection of laws put together by the emperor Justinian for the Eastern ...

Fragment ubb-ms-0791-d

MS 791, b-e are from a glossed version of Justinian’s Digest, which was one of the pillars of the Corpus iuris civilis, a collection of laws put together by the emperor Justinian for the Eastern ...

Fragment ubb-ms-0791-e

Fragment Transkribert ubb-ms-1549-07-b

Ytre marg beskåret. Røde og blå initialer. Innhold: Kyrie - Gloria, med neumer. Har vært brukt til bokomslag.

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-1

Øverst på rectosiden er en stor, fargelagt initial. T (T igitur...), for øvrig røde rubrikker og initialer. Innhold Canon Missæ (Te igitur - Memento, domine Communicantes). Har vært brettet på tvers og brukt til bokomslag. ...

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-2

Speilvendt avtrykk på papir av en side fra et latinsk håndskrift eller kanskje helst en inkunabel (tidlig boktrykk), 15. århundre. Tospaltet, spalteformat ca 88 x 250 mm. Røde og blå initialer. Utvisket og utydelig. Inneholder ...

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-3

Øvre halvdel av et blad, som inneholder kalenderen for mai - juni. Delt i to på tvers (vertikalt). Datert til 1100-tallet. Røde, blå og grønne farger i initialer og rubrikker; har tilhørt et prakthåndskrift.

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-4

Dette fragmentet har mest sannsynlig overlevd frem til i dag nettopp fordi det ble gjenbrukt. Det latinske fragmentet er fra 1100-tallet, og antageligvis av fransk opprinnelse. Teksten på den andre siden ble skrapt av, og ...

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-5

32,5 x 42 cm. Trolig funnet i bokbind.

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-6

23 x 35,5 cm. Fra bindet til Vagetius, B. :"Der Erbaren Frg(...)". 1603.

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-7

Format: 18,5 x 12 cm. Beskåret i ytre marg. 22 linjer. Linjeapparat synlig. Musikalsk notasjon til sangpartiene. Røde initialmajuskler og rødfargede versbegynnelser. Liturgisk innhold til "Feria V post pascham".

Fragment Transkribert ubb-ms-1550-8