Astrupsamlingen 142

Billedkunstneren Nikolai Johannes Astrup (1880 -1928) var en sentral billedkunstner rundt år 1900. Etter å ha vært elev hos Harriet Backer i Kristiania, og Christian Krogh i Paris, kom han i 1902 hjem til Jølster i Sogn, hvorfra han til tross for dårlig økonomi og dårlig helse klarte å etablere seg som en sentral norsk kunstner de første tiår av 1900-tallet. Hans bilder var originale, særlig tresnittene var populære, og motivene hentet han som oftest fra hjembygden Jølster. Manuskript- og brevmaterialet som presenteres her er kommet til UB Bergens Spesialsamlinger over en årrekke, og er derfor hentet fra flere forskjellige håndskriftsamlinger i biblioteket. De mange private brevvekslingene mellom Astrup og venneparet Ågot og Per Kramer er et sentralt innslag i materialet, men her er også brever til flere kulturpersonligheter som for eksempel Haakon Shetelig og mer manuskriptpreget materiale.


Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Notat Transkribert ubb-ms-0972-i-27-a

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-0972-i-27-b-1-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-0972-i-27-b-1-3

Magnhild Ødvin Bukdahl

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-0972-i-27-b-2

Sigurd Høst

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-0972-i-27-b-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1006-a

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1201-29-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1201-29-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-a

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-b

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-5

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-6

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-c-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-c-8

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-5

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-6

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-d-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-10

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-11

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-12

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-13

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-14

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-15

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Kvittering ubb-ms-1808-e-16

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-5

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-6

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-8

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-9

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-f-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-f-10

Nikolai Astrup

Vedlegg: 1 brev høsten 1921 fra Engel Astrup til Aagot Kramer.

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-11

Engel Sunde Astrup

Brev ubb-ms-1808-f-12

Nikolai Astrup

Husbygging, Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-5

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-6

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-8

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-f-9

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-1

Engel Sunde Astrup

Vedlegg: Brev d. Sandalstrand 26/2 1922, fra Engel Astrup til Aagot ...

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-10

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-3-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-g-3-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-5-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-g-5-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-6-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-8-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-g-8-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-g-9

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-01

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-02-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-h-02-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-03-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-04

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-05

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-06

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-07

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-08

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-10

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-11

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-h-12

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-01

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-02

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-03-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-i-03-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-04

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-05

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-06

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-07

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-08

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-09

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-10

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-11-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-i-11-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-12-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-i-12-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-13-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-i-13-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-i-14-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Dokument ubb-ms-1808-i-14-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-j-1