Bergen kommune anleggseksjon 152


Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-05058

Musegaten

Gatelys, Gate, Personbil

Fotografi ubb-bs-ok-05065-001

Musegaten/ Kaigaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-002

Musegaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-003

Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel

Rådhus, Fengsel, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-004

Musegaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-005

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928. Oversiktsbilde

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-05106-001

Ukjent

Gamle nygårdsbro, Strømmen 1928

Bro, Bolighus, Residential Building, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-05106-002

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928

Fjord, Bro, Skipsbygging - verftsindustri, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05106-003

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Branntomt, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-001

Ukjent

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-002

Ukjent

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Branntomt, Barber

Fotografi ubb-bs-ok-06724-003

Ukjent

Fra området rundt Langerekken, mellom Store Markevei og Kalmargjerdet. Klostergaten 2 i bakgrunnen. Trebroen over ruinene fører til Kalmargjerdet.

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06724-004

Ukjent

Møbelforretning, By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06724-005

Ukjent

Bank, Arbeider, Worker, Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Branntomt, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-006

Ukjent

Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Gjenreising og sanering, Trikk, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-001

Ukjent

Fra området fra Torgallmenningen og oppover mot Veiten, langs Engen og Stokkebekksmuget

By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Brakker, Gjenreising og sanering, Branntomt, Buntmaker, Symaskinforretning

Fotografi ubb-bs-ok-06725-002

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-003

Ukjent

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Trillebår, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-004

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-005

Ukjent

Samme området som forrige bilde, men brakken i Strandgaten 32 er ferdig.

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-006

Ukjent

Dette er Torgallmenningen, inngangen til Strandgaten på høyre side. Ruinen som fortsatt står igjen er Torgallmenningen 15

By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-007

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-008

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Brakker

Fotografi ubb-bs-ok-06739-002

Teater

Fotografi ubb-bs-ok-06746-001

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-001

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-002

Ukjent

Store Markevei fra Torgallmenningen mot Klosteret. Ruinen i midten er Store Markevei 20, på hjørnet mellom Store Markevei og Stokkebekksmuget. Ruinen bakenfor er Store Markevei 36, på hjørnet mellom Store Markevei og Fortunen. Store Markevei ...

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-003

Ukjent

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-004

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Interior, Kjøkken, Brakker, Gryte, Ovn, Spann, Kokk, Kjele

Fotografi ubb-bs-ok-11120

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Interior, Kjøkken, Brakker, Gryte, Ovn, Kokk, Kjele

Fotografi ubb-bs-ok-11121

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Interior, Kjøkken, Brakker, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11122

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Interior, Kjøkken, Brakker, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11123

Ukjent

Bolighus, Residential Building, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13000

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Worker, Rør, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13007

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Worker, Rør, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13008

Ralph L. Wilson

Emma Wilson nede til venstre

Kvinne, Woman, Rør, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13021

Ukjent

Bildet kan være tatt av Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13023

Ralph L. Wilson

Kaianlegg, Byggeplass, Building site, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Fotografi ubb-bs-ok-13024

Ukjent

Brannhydrant konstruert av Ralph L. Wilson

Hydrant

Fotografi ubb-bs-ok-13025

Ralph L. Wilson

Musegaten?

Arbeider, Worker, Mann, Man, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Fotografi ubb-bs-ok-13026

Ukjent

Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-13046

Ukjent

Snø, Vinter, Anleggsarbeider, Brakker, Sjøbod, Tønne, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13047

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Mann, Man, Yrkesklær, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13050

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13051

Ralph L. Wilson

Mann, Man, Smed, Smie, Yrkesklær, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-bs-ok-13052

Ralph L. Wilson

Lengst til høyre ser vi reperbanen langs Nygårdsgaten

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13053

Ralph L. Wilson

Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13054

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Mann, Man, Verktøy, Yrkesklær, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13056

Ralph L. Wilson

Bygging av dam i Skredderdalen

Mann, Man, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13057

Ralph L. Wilson

Bergen kretsfengsel til venstre og det gamle Tinghuset til høyre.

Arbeider, Worker, Mann, Man, Ovn, Grøft, Trench, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13058

Ralph L. Wilson

Lengst til høyre ser vi reperbanen langs Nygårdsgaten

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13059

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Brakker, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13064

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Arbeider, Worker, Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13068

Ralph L. Wilson

Fjellveien / Skredderdalen

Mann, Man, Anleggsarbeider, Trillebår, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13069

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Mann, Man, Taklampe, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Fotografi ubb-bs-ok-13070

Ukjent

Sag

Fotografi ubb-bs-ok-13071

Ralph L. Wilson

Til v. vannsjef Bernt Rolland?

Arbeider, Worker, Hest, Mann, Man, Smau, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13076

Ukjent

Den gamle Tarlebødemningen

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13077

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13100

Ralph L. Wilson

By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-13101

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13102

Ralph L. Wilson

Hest, Bygninger, Gate, Brakker, Brostein, Tregjerde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-13103

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Mann, Man, Verksted, Workshop, Verktøy, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13104

Ralph L. Wilson

Sannsynligvis i Muségaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Arbeider, Worker, Mann, Man, Sveiser, Verksted, Workshop, Kumlokk, Verktøy, Yrkesklær, Sveising, Welding

Fotografi ubb-bs-ok-13106

Ralph L. Wilson

Vogn

Fotografi ubb-bs-ok-13107

Ralph L. Wilson

Vogn

Fotografi ubb-bs-ok-13108

Ralph L. Wilson

Sansynligvis i Musegaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Arbeider, Worker, Mann, Man, Verksted, Workshop, Verktøy, Snekker, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Yrkesklær

Fotografi ubb-bs-ok-13109

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Sand, Tønne, Trillebår, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Sementblander

Fotografi ubb-bs-ok-13110

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Brakker, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13111

Ukjent

Elv, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13125

Ralph L. Wilson

ca. 1924

Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Yrkesklær

Fotografi ubb-bs-ok-13134

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Fotografi ubb-bs-ok-13144

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Yrkesklær, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13145

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Landscape, Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13146

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13147

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Landscape, Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Yrkesklær, Stein, Spett

Fotografi ubb-bs-ok-13149

Ukjent

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Ukjent

Interiør, Interior, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13165

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Byggeplass, Building site, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13166

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Fotografi ubb-bs-ok-13167

Ukjent

Utenfor Bergens Tekniske skole.

Arbeider, Worker, Gate, Mann, Man, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13168

Ukjent

Befaring ved en av anleggseksjonens byggeprosjekter

Mann, Man

Fotografi ubb-bs-ok-13169

Ukjent

Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Brakker, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13170

Ralph L. Wilson

Mann, Man, Smie, Yrkesklær, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Fotografi ubb-bs-ok-13186

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Mann, Man, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Fotografi ubb-bs-ok-13189

Ukjent

Landskap, Landscape, Brakker, Demning, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13193

Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13195

Ukjent

Ukjent år

Landskap, Landscape, Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13201

Ralph L. Wilson

Arbeider, Worker, Rør

Fotografi ubb-bs-ok-13227

Ralph L. Wilson

Rør, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-13232

Ralph L. Wilson

Snø, Oversiktsbilde, Overview, Vinter, Brakker

Fotografi ubb-bs-ok-13255

Ukjent

Byggeplass, Building site, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13262

Ukjent

Byggeplass, Building site, Demning, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13263

Ukjent

Byggeplass, Building site, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13264

Ukjent

Byggeplass, Building site, Brakker, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13265

Ukjent

Byggeplass, Building site, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13266

Ukjent

Brakker

Fotografi ubb-bs-ok-13267

Ukjent

Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Demning, Yrkesklær, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13268