Bergen kommune anleggseksjon 152


Ukjent

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-05058

Musegaten

Gatelys, Personbil, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-001

Musegaten/ Kaigaten

By- og småsteder, Gate, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-002

Musegaten

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-003

Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel

Rådhus, Fengsel, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-004

Musegaten

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-005

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928. Oversiktsbilde

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-05106-001

Ukjent

Gamle nygårdsbro, Strømmen 1928

Bolighus, Bro, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-05106-002

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928

Skipsbygging - verftsindustri, Fjord, Bro, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05106-003

Ukjent

Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-001

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-002

Ukjent

Museum, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Barber

Fotografi ubb-bs-ok-06724-003

Ukjent

Fra området rundt Langerekken, mellom Store Markevei og Kalmargjerdet. Klostergaten 2 i bakgrunnen. Trebroen over ruinene fører til Kalmargjerdet.

Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06724-004

Ukjent

Møbelforretning, Branntomt, By- og småsteder, Brakke, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06724-005

Ukjent

Branntomt, By- og småsteder, Arbeider, Hest, Bank, Brostein, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-006

Ukjent

Statuer/Skulptur, Branntomt, By- og småsteder, Brakke, Gjenreising og sanering, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-06725-001

Ukjent

Fra området fra Torgallmenningen og oppover mot Veiten, langs Engen og Stokkebekksmuget

Branntomt, By- og småsteder, Brakke, Butikk, Gjenreising og sanering, Buntmaker, Symaskinforretning

Fotografi ubb-bs-ok-06725-002

Ukjent

Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-003

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Arbeider, Trillebår, Brakke, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-004

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Brakke, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-005

Ukjent

Samme området som forrige bilde, men brakken i Strandgaten 32 er ferdig.

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-006

Ukjent

Dette er Torgallmenningen, inngangen til Strandgaten på høyre side. Ruinen som fortsatt står igjen er Torgallmenningen 15

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Brostein, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-007

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06725-008

Ukjent

By- og småsteder, Brakke, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-06739-002

Teaterbygning

Fotografi ubb-bs-ok-06746-001

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06754-001

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06754-002

Ukjent

Store Markevei fra Torgallmenningen mot Klosteret. Ruinen i midten er Store Markevei 20, på hjørnet mellom Store Markevei og Stokkebekksmuget. Ruinen bakenfor er Store Markevei 36, på hjørnet mellom Store Markevei og Fortunen. Store Markevei ...

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06754-003

Ukjent

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06754-004

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Brakke, Kokk, Kjøkken, Gryte, Ovn, Spann, Kjele

Fotografi ubb-bs-ok-11120

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Brakke, Kokk, Kjøkken, Gryte, Ovn, Kjele

Fotografi ubb-bs-ok-11121

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Brakke, Kokk, Kjøkken

Fotografi ubb-bs-ok-11122

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør, Brakke, Kokk, Kjøkken

Fotografi ubb-bs-ok-11123

Ukjent

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13000

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13007

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13008

Ralph L. Wilson

Emma Wilson nede til venstre

Kvinne, Rør, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13021

Ukjent

Bildet kan være tatt av Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13023

Ralph L. Wilson

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Fotografi ubb-bs-ok-13024

Ukjent

Brannhydrant konstruert av Ralph L. Wilson

Hydrant

Fotografi ubb-bs-ok-13025

Ralph L. Wilson

Musegaten?

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Fotografi ubb-bs-ok-13026

Ukjent

Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-13046

Ukjent

Snø, Brakke, Vinter, Anleggsarbeider, Sjøbod, Tønne, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13047

Ralph L. Wilson

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13050

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13051

Ralph L. Wilson

Yrkesklær, Mann, Smed, Smie, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-bs-ok-13052

Ralph L. Wilson

Lengst til høyre ser vi reperbanen langs Nygårdsgaten

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13053

Ralph L. Wilson

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13054

Ralph L. Wilson

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verktøy, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13056

Ralph L. Wilson

Bygging av dam i Skredderdalen

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13057

Ralph L. Wilson

Bergen kretsfengsel til venstre og det gamle Tinghuset til høyre.

Arbeider, Mann, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13058

Ralph L. Wilson

Lengst til høyre ser vi reperbanen langs Nygårdsgaten

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13059

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13064

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Arbeider, Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13068

Ralph L. Wilson

Fjellveien / Skredderdalen

Trillebår, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13069

Ralph L. Wilson

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Taklampe, Snekkerverksted, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Fotografi ubb-bs-ok-13070

Ukjent

Sag

Fotografi ubb-bs-ok-13071

Ralph L. Wilson

Til v. vannsjef Bernt Rolland?

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Mann, Smau, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13076

Ukjent

Den gamle Tarlebødemningen

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13077

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13100

Ralph L. Wilson

Brannruiner, By- og småsteder, Brakke, Tregjerde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13101

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13102

Ralph L. Wilson

Bygninger, Brakke, Hest, Gate, Hestekjerre, Brostein, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-13103

Ralph L. Wilson

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verksted, Verktøy, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13104

Ralph L. Wilson

Sannsynligvis i Muségaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Sveiser, Verksted, Kumlokk, Verktøy, Sveising

Fotografi ubb-bs-ok-13106

Ralph L. Wilson

Vogn

Fotografi ubb-bs-ok-13107

Ralph L. Wilson

Vogn

Fotografi ubb-bs-ok-13108

Ralph L. Wilson

Sansynligvis i Musegaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verksted, Verktøy, Snekker, Snekkerverksted

Fotografi ubb-bs-ok-13109

Ralph L. Wilson

Arbeider, Trillebår, Yrkesklær, Sand, Tønne, El-, gass- og vannforsyning, Sementblander

Fotografi ubb-bs-ok-13110

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13111

Ukjent

Elv, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13125

Ralph L. Wilson

ca. 1924

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13134

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Fotografi ubb-bs-ok-13144

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13145

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13146

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13147

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Spett

Fotografi ubb-bs-ok-13149

Ukjent

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Ukjent

Interiør, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13165

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13166

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Fotografi ubb-bs-ok-13167

Ukjent

Utenfor Bergens Tekniske skole.

Arbeider, Gate, Mann, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13168

Ukjent

Befaring ved en av anleggseksjonens byggeprosjekter

Mann

Fotografi ubb-bs-ok-13169

Ukjent

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13170

Ralph L. Wilson

Yrkesklær, Mann, Smie, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Fotografi ubb-bs-ok-13186

Ralph L. Wilson

Arbeider, Mann, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Fotografi ubb-bs-ok-13189

Ukjent

Landskap, Brakke, Vann, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13193

Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13195

Ukjent

Ukjent år

Landskap, Fjell, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13201

Ralph L. Wilson

Arbeider, Rør

Fotografi ubb-bs-ok-13227

Ralph L. Wilson

Rør, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-13232

Ralph L. Wilson

Snø, Brakke, Vinter, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-13255

Ukjent

Byggeplass, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Fotografi ubb-bs-ok-13262

Ukjent

Byggeplass, Demning, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13263

Ukjent

Byggeplass, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13264

Ukjent

Brakke, Byggeplass, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13265

Ukjent

Byggeplass, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13266

Ukjent

Brakke

Fotografi ubb-bs-ok-13267

Ukjent

Yrkesklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13268