Diplomsamlingen 1570-1660 656

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskningsprosjekt som gikk fra 2002 til 2006 Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskningsprosjekt som gikk fra 2002 til 2006.


Skjøte på Åland i Innvik.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

Diplom sab-1570

Dokumentet vedkommer gården Bærøen i Finnås.

Gård

Diplom sab-1585

Forlik angående diverse arvegods, blant annet Møklebustad og Erpenn i Nordfjord.

Gård, Arv, Arvegods, Forlik

Diplom sab-1587

Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim.

Gård, Vidisse

Diplom sab-1588-08

Dokument fra Voss om Prestekleff og Omundstølen og Rogensteig.

Gård

Diplom sab-1590

Skjøte på Rødsten i Husnes.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

Diplom sab-1591

Konfirmasjon av Bergens privilegier.

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon

Diplom sab-1596-09-15

Arveskiftebok for Stransvik skipreide. Inneholder også fortegnelser over hvem som benyttet stolsetene i Strandvik kirke.

Arv, Kirke, Arvebok

Diplom sab-1600

Tingvitne om Rødmarks skog i Sogn.

Vitne, Skog, Ting

Diplom sab-1604

Åstedssak om besittelse av Åland i Innvik.

Gård, Åstedssak, Bestittelse

Diplom sab-1604-10

Grunnbrev fra 1610.

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn)

Diplom sab-1610-09-12

"Knechteskatten udi Svinesund Anno 1611."

Skatt, Knekteskatt, Knekt

Diplom sab-1611-09-16

Skjøte på en part i Selland i Vinje sogn, Suldal.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg

Diplom sab-1614-11-22

Skjøte på Fulgleberg i Kvinnherrad.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

Diplom sab-1614-12-10

Skjøte på Karstad i Innvik og Lindvik i Stryn.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

Diplom sab-1618-07-21

Åstedssak mellom Øystese og Soldal. Tolvmannsdom.

Gård, Dom, Grense, Åstedssak, Sak

Diplom sab-1621-06-17

Skjøte på gården Berge i Strandvik skipreide.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

Diplom sab-1621-11-04

Tillatelse for Thomas Sandersen å bebygge en av Munkelivs grunner liggende på Stranden.

Grunn, Tillatelse, Bygge

Diplom sab-1624-06-08

Skjøte på odelsretten i Sletten i Lindås skipreide.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Salg, Odelsrett

Diplom sab-1629-03-16

Forlik Kårestad.

Gård, Forlik

Diplom sab-1631-04-19

Delingsforretning på Sellevold Ålendfit skipreide.

Gård, Skifte, Delingsforretning, Skylddeling

Diplom sab-1634

Skjøte på Røssland.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

Diplom sab-1634-02-15

Antegnelse vedkommende Sidsel Bruns begravelse og skifte etter henne. Opptegnet av Axel Mouat til Børge.

Skifte, Antegnelse, Begravelse

Diplom sab-1637

Skjøte på 1/2 løp i Berrie i Østensø skipreide.

Diplom sab-1637-09-08

Åstedssak Årheim og Venes i Stryn.

Gård, Åstedssak

Diplom sab-1639-10-03

Skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.

Diplom sab-1639-10-04

Bygselister for Sunnfjord.

Bygsel, Bygselliste, Liste

Diplom sab-1640

Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat.

Brev

Diplom sab-1641

Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat ?

Brev

Diplom sab-1643

Skjøte på odelspart i gården Slettini i Lindås skipreide fra Oloff Watle i Mjelde skipreide, Hans Olosen Fosse i Alenfit, Erick Kieten Lindas og Guttorm Gutormesen Eide i Eikanger, til deres svoger Nielss Olffsen Mjelstad ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom sab-1646

Omskriving av skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Omskriving

Diplom sab-1646-03-25

Pantebrev på plassen Haug.

Pant, Pantebrev, Plass

Diplom sab-1647-01-03

Skjøte på Åland i Innvik.

Gård, Skjøte

Diplom sab-1647-11-15

Skjøte fra sogneprest Jonas Pedersen til borger Jørgen Bertelsen på grunn med hus og vågning liggende på Øvregaten.

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Vågning

Diplom sab-1647-12-02

Grunn på Øvregaten i Bergen.

Grunn

Diplom sab-1648-06-25

Lasse Steensetters dom av Gudalen udi Sundfjord.

Dom

Diplom sab-1649

Grunnbrev fra Domkapitalet i Stavanger til borger Carsen Lykke på en av kirkens grunner.

Grunn, Grunnbrev, Kirke, Domkapitel

Diplom sab-1651-02-04

Brev til lagmann om besittelse av rydningsgården Rand under hovedbolet Hosland i Innvik.

Gård, Besittelse, Rydningsgård

Diplom sab-1651-03-17

Brev til lagmannen om besittelse av odelsgods i Åland og Rand i Innvik og Jutdal i Hornindal.

Diplom sab-1651-06-18

Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord.

Gård, Dokument

Diplom sab-1652-05-01

Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord.

Gård, Dokument

Diplom sab-1652-11-07

Gjeldsbrev Kårstad, Åland i Innvik.

Gård, Gjeld, Gjeldsbrev

Diplom sab-1652-11-18

Brudstykke (fragment) av sogneprest Ole Gierdums selvbiografi.

Sogneprest, Selvbiografi

Diplom sab-1654

Grunnbrev fra Offue Bjelke til Østeraad til borger Tøger Hansen. Grund utenfor "dend Nye Kirke".

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom sab-1655-03-08

Sak på Amle i Sogndal.

Gård, Lagting, Sak

Diplom sab-1656-07

Sak om besittelse av gården Kårstad i Innvik.

Gård, Sak, Besittelse

Diplom sab-1657-04-08

Lagtingssak på Amle i Sogndal.

Gård, Lagting, Sak, Lagtingssak

Diplom sab-1657-06-18

Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland.

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

Diplom sab-1659-10-13

Brudstykke av sak angående leie av gården Ytre Bu i Kinsarvik.

Gård, Leie ; (av gård), Bygsel, Sak

Diplom sab-1660

To vitner avhørt angående grenser for Amles skogsteiger.

Gård, Vitne, Grense, Skogsteig

Diplom sab-1660-01-04

Kopi av "Laughtingsdom afsagt af Laugmand Jørgen Foss d. 22. Oktobr. 1660. angaaende Ambles Ret.

Gård, Dom, Lagmann, Lagting

Diplom sab-1660-10-22

Vedkommende "Skov-skifte" i Fresvig.

Gård, Skifte, Skog, Skogskifte

Diplom sab-1660b

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

Diplom ubb-1570

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1570-06-24

Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

Diplom ubb-1570-12-10

Avskrift av dokument, datert 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.

Gård, Dom, Sorenskriver

Diplom ubb-1571-06-02

Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnessøn til å vitne på at hans far Arne Laudal kjøpte gården Glomsåg av Hellik Gautssøn for en sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Vitne, Kjøp ; (gård)

Diplom ubb-1571-07-04

Tolv lagrettemenn i Nordhordaland kunngjør at de går markgang på Rekstad, Bø sogn i Manger både innengjerds og utengjerds, og finner å nedsette landskylden fra 1 laup smør, 1 tønne malt og 1 tønne rent ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

Diplom ubb-1571-11-30

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Diplom ubb-1572-05-03

(1). Haldor Øysteinssøn selger til Nikolaus Erikssøn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger. (2). Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Stadfesting, Jordstykke, Kjøp ; (jord), Gods ; (kirkegods), Kirkegods

Diplom ubb-1573-04-03

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odels-jordskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

Diplom ubb-1573-11-02

Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn i Odda skipsreide i Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skipreide, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

Diplom ubb-1574-05-04

Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene Innsylta og Utsylta på Radøy i Bø kirkesogn.

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

Diplom ubb-1574-07-22

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling [...] selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1574-08-09

Skiftebrev etter Jens Hvass til Fodslette og hans hustru Sophie Justsdatter Urne mellom deres etterlatte barn, Melchior Hvass og Flores Jakobsen på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne.

Skifte

Diplom ubb-1575

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at ...

Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

Diplom ubb-1575-06-20

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

Diplom Transkribert ubb-1576-02-23

Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården Myklebost i Valdalen i Ørskog ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård)

Diplom ubb-1577-04-04

Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler.

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

Diplom Transkribert ubb-1577-08-31

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

Diplom ubb-1578

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er 1 bergergylden.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

Diplom Transkribert ubb-1578-04-18

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Diplom Transkribert ubb-1578-06-12

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom Transkribert ubb-1578-06-20

Erik Rosenkrantz sin enke Heilwig Hardenbergs grunnbrev på Steinkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen.

Grunn, Grunnbrev

Diplom ubb-1578-06-22

Skifetbrev 1578 etter Christopher Throndssøn Rustung.

Skifte, Skiftebrev

Diplom ubb-1578-09-18

Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff Halvardssøn på Sebu i Aurdal prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på 14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

Diplom ubb-1579-05-21

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Diplom ubb-1579-06-11

I forbindelse med drapet på Tarrald Vettestad vil Sigvor Bø og hans måg Niels Li forby Tarralds kvinne å gi fra seg de brev som tilkom Kolbjørn Li.

Brev, Drap, Forbud

Diplom ubb-1580

Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moster, lensmann Anders på Dyrnes og tre lagrettemenn kunngjør, at Halstein Hanssøn og hans kvinne Maritte Nilsdatter solgte til Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skipreide (feil?) 2 laupsbol ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

Diplom ubb-1580-04-17

Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og hennes sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagrettemann, Overdragelse ; (jordeiendom), Jord, skifte og overdragelse, Bonde

Diplom ubb-1580-11-26

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholicke Henrichsdatter en odels-kålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 ...

Eiendomshandel, Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Mester, Salg ; (hage), Skjøte ; (hage), Hage ; (kålhage), Kålhage

Diplom Transkribert ubb-1581-05-03

Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som har fått et prebende kalt Krikin hvor det ogå hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt Mogens Jonssøn å ...

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

Diplom ubb-1581-06-17

Høvedsmann på Bergenhus Hans Lindenov, lagmann Axel Frederiksen og borgermester i Bergen Anders Schriver stadfester to tillegg til gullsmedenes laugsartikler (brev av 1568, 2. september).

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

Diplom ubb-1581-08-24

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

Diplom Transkribert ubb-1582-01-22

Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582 mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord.

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev

Diplom ubb-1582-10-02

Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Friis. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med ...

Brann, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Doktor, Kapittel ; (Bergen), Forstander

Diplom Transkribert ubb-1583-01-16

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til ...

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

Diplom Transkribert ubb-1583-03-06

Fem menn, Knut Iverssøn, Johannes Nilssøn og Oluff Karlssøn, alle på Skodje, Oluff Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals ...

Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

Diplom ubb-1583-07-06

Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius [...] på Rygg klaget til Erland Erichssøns sønnesønner på betalingen for de tre ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Betaling, Kjøp ; (jord), Klage, Ødejord

Diplom ubb-1583-07-11

Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Kloster, Hage, Høvedsmann ; (Ålborghus), Ombudsmann

Diplom Transkribert ubb-1583-09-12

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen 1 gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir ...

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

Diplom ubb-1583-11-06

Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester.

Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

Diplom Transkribert ubb-1583-12-18

Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle ...

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

Diplom Transkribert ubb-1584-08-10

Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skipreide på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda skipreide kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal 2 mellags leie som var deres rette odelsgods i Nordre ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Odel, Lensmann, Odelsgods, Leie ; (av jord), Mellagsleie

Diplom ubb-1584-12-20

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laups leie og 1 sognmele ...

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

Diplom ubb-1585-01-20

Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

Diplom ubb-1585-05-29

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

Diplom ubb-1585-09-16

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken ...

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Diplom Transkribert ubb-1585-10-19

Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset "frammede selle oc løpere", som dels "laag i hiorri oc bolri" med hennes søster Ragnhild, "som ...

Klagebrev, Beskyldning, Hor

Diplom Transkribert ubb-1586

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig ...

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

Diplom Transkribert ubb-1586-04-28