Kartsamlingen 29

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder antikvariske eller historiske orienterte kart. Samlingen omfatter kart fra 1600-til 1900-tallet. Blant innholdet finner man kart fra mange av de store hollandske kartografer fra 1600- og tidlig 1700-tallet som for eksempel Johannes Blaeu (1596-1673) og Fredrick de Witt (ca. 1630-1706). Her finnes også en rekke eldre norske, men i hovedsak vestnorske og bergenske kart fra 17- 1800-tallet. Den største delen av de antikvare kartene er dog en stor samling med faksimiler som inneholder europeisk kartografi de siste 400 år. Spesialsamlingenes kartsamling utgjør to deler, en del med kartbøker og en annen del som består av kartblader. Nyere kartmaterialet er samlet i Realfag-bibliotekets kartsamling.


Avfotografering av original tegnet av Claudius Emanuel Barth i 1733. Original i Det Kongelige Bibliotek i København.

Kart ubb-kart-box-7-01

Alex Printz

1931

Oversiktskart over norges fylker.

Kart

Bok ubb-kart-q-0010

1811

(Kysten fra Bjørnefjord til Fensfjord)

1800-tallet, Bergen, Kart, Hordaland

Bok ubb-kart-s-0001

Johan Joachim Reichborn

1774

Bergen, Kart, Eiendom, Situasjonskart, Eiendomsforhold

Bok ubb-kart-s-0013

Isaac van Geelkerck

1653

Trykt kopi, gitt ut av John Grieg, Bergen.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0033

1681

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0128

Henrik Ruse

1667

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0130

Isaac van Geelkerck

1653

Avfotografert kopi av kart fra 1653.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-0149

M. Abel; Peter Christian Krogh

1752

Kopi efter originalen i den Geografiske opmaaling av M. Abel, 1907.

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Kart ubb-kart-s-0243

1752

Kopi efter originalen i den Geografiske Opmaaling av M, Abel, 1907

Bergenhus fæstning og slot

Kart ubb-kart-s-0244

M. Abel; Conrad Friderich Reichborn

Kopi tegnet av M. Abel i 1907 etter en original av Johan Joachim Reichborn fra 1750-tallet.

Kart ubb-kart-s-0245

M. Abel; J.W. Scheel

1757

Kopi efter originalen i den Geografiske opmaaling av M. Abel, 1907

Bergen, Kartografi, Kart, Situasjonskart, Festningsverk, Bergenhus, Festning

Bok ubb-kart-s-0414

M. Abel

I Følge det Kongelige Danske Generalitets og Commissariats Collegii Befalling af 4de October 1800. Kopi tegnet av M. Abel i 1907. Korrigering pålimt.

Kart ubb-kart-s-251

P. Handberg

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-32

M. Abel; Conrad Friderich Reichborn

Conrad Friderich Reichborn fecit ; kop: M. Abel. Kopi av håndtegnet original fra 1768.

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-413

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1903"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-2

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1916"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-3

Opmålingschefen i Bergen

"Røde linjer betegner regulering av 1916"

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-704-4

J. Ottens; R. Ottens; Guillaume de L'Isle

Sannsynligvis et blad av Atlas nouveau / Guillaume de L'Isle. Amsterdam, 1730 Innfelt: Islande au Roy de Danemarc. Målestokk ca 1:5.000.000 Håndkolorert

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-84

Anders Bure; Jean Nicolas Du Tralage; Georgius Carol Flander; Johannes Schefferus

Innfelt: L'Isle d'Islande : divisée en ses quatre parties / tirée de Georgius Carol Flander Håndkolorert

Kartografi, Kart

Kart ubb-kart-s-96

Kopieret af Bergens private Ingeniørkontor i August 1881.

Kart ubb-kart-sa-470

Kopi av originalt kart tegnet av Matthis Ibsen i 1717. Original hos Universitetsmuseet.

Kart ubb-kart-sa-482

Reprofotografi fra 1970 etter original tegnet av Edvard Edvardsen i 1684. Original befinner seg i Det Kongelige Bibliotek i København.

Kart ubb-kart-sa-503

Johannes Blaeu

Norge, Kartografi, Kart, 1600-tallet, Hollandsk kartografi

Kart ubb-librar-f-0036