Einar Jønsberg Müller samling 3

Einar Jønsberg Müller 1874-1943 var uteksaminert som ingeniør fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1896. Fra Trondhjem bar det ut i verden, Først til Mosambik og Sør-Afrika, deretter USA og til slutt til Kina. Her jobbet han først som brodesigner for ingeniørvesenet i Shanghai 1903-05, deretter som overingeniør for Auhui Railways i Wuhu. Senere starte han egen entreprenørforretning i Shanghai "E. J. Müller, Norwegian Civil Engineers", med jernbanekonstruksjoner som spesialitet. I 1924 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sitt arbeide for norsk interesser i Kina. Han ble boende i Shanghai livet ut. Samlingen består av albumer og enkeltbilder hovedsakelig fra perioden 1907 til 1915, mens han var gift med sin første kone. Bildene gir et unikt inblikk i familiens live og reiser i Shanghai og Wuhu.


Einar Jønsberg Müller

Fotoalbum

Album ubb-bs-fol-02263

The Rembrandt Photo Co.

Mannsportrett

Fotografi ubb-bs-fol-02269-001

The Rembrandt Photo Co.

Jente, Mannsportrett

Fotografi ubb-bs-fol-02269-002