Birger Huun samling 170

Birger Huun (f. 2.okt. 1891 i Bergen) var diplomingeniør utdannet i Tyskland. Han var en periode driftsleder på Laksevåg verk. Hans samling består av familie- og reisebilder fra Vestlandet samt noe fra Tyskland. Huun var også opptatt av botanikk og flere fotografier er av ulike planter. I tillegg inneholder samlingen en del fotografisk utstyr. Bildene finner du ved å søke ubb-huun*


Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0001

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0002

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0003

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0004

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0005

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0006

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0007

Birger Huun

Seilbåt

Fotografi ubb-huun-0008

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0009

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0010

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0011

Birger Huun

Interiør, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-huun-0013

Birger Huun

Stavkirke

Fotografi ubb-huun-0014

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Stavkirke

Fotografi ubb-huun-0015

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0016

Birger Huun

Landskap, Vei, Grind, Steingjerde

Fotografi ubb-huun-0017

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-huun-0018

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0019

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0020

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0021

Birger Huun

Elv, Mølle

Fotografi ubb-huun-0022

Birger Huun

Elv, Mølle

Fotografi ubb-huun-0023

Birger Huun

Trolig fra Lyderhorn

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0024

Birger Huun

Trolig fra Lyderhorn

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Hytte

Fotografi ubb-huun-0025

Birger Huun

Mølle

Fotografi ubb-huun-0026

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0027

Birger Huun

Landskap, Hesje

Fotografi ubb-huun-0028

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0029

Birger Huun

Robåt, Fabrikk, Papirfabrikk

Fotografi ubb-huun-0032

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0033

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0034

Birger Huun

Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Kikkert

Fotografi ubb-huun-0035

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0036

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0037

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0038

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0039

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0040

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0041

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0042

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0043

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0047

Birger Huun

Landskap, Seter

Fotografi ubb-huun-0050

Birger Huun

Landskap, Gård

Fotografi ubb-huun-0051

Birger Huun

Landskap, Kvinne, Gård, Mann

Fotografi ubb-huun-0052

Birger Huun

Seter, Torvtak

Fotografi ubb-huun-0060

Birger Huun

Kvinne, Bolighus, Mann, Ektepar

Fotografi ubb-huun-0061

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0064

Birger Huun

Landskap, Gård, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-huun-0075

Birger Huun

Landskap, Hest, Seter

Fotografi ubb-huun-0076

Birger Huun

Landskap, Gård

Fotografi ubb-huun-0083

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0085

Birger Huun

Kvinne, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Jente

Fotografi ubb-huun-0091

Birger Huun

Kvinne, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Jente

Fotografi ubb-huun-0092

Birger Huun

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-huun-0093

Birger Huun

Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt, Rifle

Fotografi ubb-huun-0094

Birger Huun

Soldat, Militæruniform, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-huun-0095

Birger Huun

Interiør, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Brakke, Nøytralitetsvakt, Pipe

Fotografi ubb-huun-0096

Birger Huun

Landskap, Vei, Bolighus

Fotografi ubb-huun-0102

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0107

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0108

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0109

Birger Huun

Landskap, Vann

Fotografi ubb-huun-0110

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0111

Birger Huun

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0118

Birger Huun

Gård, Jente, Rive

Fotografi ubb-huun-0124

Birger Huun

Budalselva, Farestveit

Landskap, Elv

Fotografi ubb-huun-0128

Birger Huun

Farestveit, Almelii

Landskap, Gård, Bro, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-huun-0129

Birger Huun

Gusti og Birger bodde på adressen Inndalsveien 66, en adresse som ikke eksisterer i dag.

Kvinne, Hund, Hage

Fotografi ubb-huun-0131

Birger Huun

Kvinne, Damehatt, Trapp, Frakk

Fotografi ubb-huun-0132

Birger Huun

Landskap, Vei

Fotografi ubb-huun-0133

Birger Huun

Gård

Fotografi ubb-huun-0134

Birger Huun

Landskap, Fjordabåt

Fotografi ubb-huun-0136

Birger Huun

Landskap, Sjøbod, Slipp

Fotografi ubb-huun-0137

Birger Huun

Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0138

Birger Huun

Gamle kirken som brandt i 1951

Landskap, Kirke, Naust

Fotografi ubb-huun-0139

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0140

Birger Huun

Landskap, Bro

Fotografi ubb-huun-0143

Birger Huun

Mann, Bok, Book, Sixpence, Kurvstol

Fotografi ubb-huun-0144

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0146

Birger Huun

Landskap, Seter

Fotografi ubb-huun-0147

Birger Huun

Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Bakeri

Fotografi ubb-huun-0154

Birger Huun

Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-huun-0155

Birger Huun

Barn, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-huun-0156

Birger Huun

Villa, Lyststed, Steingjerde

Fotografi ubb-huun-0157

Birger Huun

Barn, Seilbåt, Kaianlegg, Gutt, Sjøbod, Slepebåt, Vedbør

Fotografi ubb-huun-0158

Birger Huun

Kirke, Bolighus

Fotografi ubb-huun-0159

Birger Huun

Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-huun-0160

Birger Huun

Bolighus, Hage, Aldershjem, Gårdsplass

Fotografi ubb-huun-0162

Birger Huun

Kirke, Krigsskip, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0163

Birger Huun

Kirke, Krigsskip, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-huun-0164

Birger Huun

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein

Fotografi ubb-huun-0165

Birger Huun

Teaterbygning, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-huun-0166

Birger Huun

By- og småsteder, Vann

Fotografi ubb-huun-0167

Birger Huun

Landskap, Gård, Uthus, Dal

Fotografi ubb-huun-0181

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0182

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0184

Birger Huun

Landskap, Vann

Fotografi ubb-huun-0185

Birger Huun

Landskap

Fotografi ubb-huun-0186

Birger Huun

Interiør, Fabrikkhall, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-huun-0195