FN-samlingenUN-collections 798

FN-samlingen består av fotografier tatt av Jørgen Grinde (1915-1991) som var ansatt hos FN i New York fra 1946-1973. Han har bakgrunn som fotograf fra hjembyen Bergen, England og NTB, før han i 1946 begynte sin karriere på fotoavdelingen ved FNs hovedkvarter. Grinde var først mørkeromsjef, deretter ansvarlig for fotoavdelingen, og senere sjef for billed- og utstillingsseksjonen. I tillegg var han aktiv som fotograf. Han dokumenterte historiske begivenheter som Suezkrisen og UNEF-styrkene, hjelpearbeidet for flyktninger på 50-tallet, og offisielle besøk til FN i New York, deriblant Kong Olav sitt i 1968. Samlingen gir et unikt innblikk i flere sider av FNs arbeid, og inneholder mange bilder som aldri har blitt publisert før. I samlingen er det også dokumenter som belyser fotografens arbeidsforhold og kommunikasjon internt i FN, samt et stort antall private bilder, f.eks. fotografier fra Bergen og omegn fra slutten av 40-tallet til 1973 og rundt 3500 lysbilder med motiv fra reiser over hele verden fra samme periode. Dette materialet er tilgjengelig på forespørsel. FN-samlingen er relativt stor, og vi har valgt å presentere et utvalg som digitaliserte kontaktkopier. Søk i samlingen ved å skrive ubb-jg The UN-collections consist of photographs taken by Jørgen Grinde (1915-1991), who was employed by the UN in New York from 1946-1973. He has a background as a photographer from his hometown of Bergen, England and NTB, before he began his career in 1946 in the photography department at the UN headquarters. Grinde was first darkroom manager, then responsible for the photography department, and later manager of the picture and exhibition section. In addition, he was active as a photographer. He documented historical events such as the Suez crisis and the UNEF forces, the aid work for refugees in the 1950s, and official visits to the UN in New York, including King Olav's in 1968. The collection gives a unique insight into several aspects of the UN's work, and contains many images that have never been published before. The collection also contains documents that shed light on the photographer's working conditions and communication within the UN, as well as a large number of private photos, e.g. photographs from Bergen and the surrounding area from the late 1940s to 1973 and around 3,500 slides with subjects from travels all over the world from the same period. This material is available upon request. The UN collection is relatively large, and we have chosen to present a selection as digitized contact copies. Search the collection by typing ubb-jg*


Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Buss, Flyplass, 35 mm, 35 mm, Militærfly, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0001

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0002

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Motorsykkel, Contact sheet, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0003

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Telefon, Telephone, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Våpen, Weapon, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0003a

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Food, Mat, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flyplass, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0003b

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Bil, Car, Sykkel, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Tre, Flyplass, Konsert, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0003c

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flyplass, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0003d

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser danske og indiske ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Contact sheet, Kontaktkopi, Flyplass, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0003e

Jørgen Grinde

Mest sannsynlig i Abu Suweir 1.desember 1956. Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter ...

Military uniform, Militæruniform, Bil, Car, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Koffert, Gruppe, Group, General, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0004

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Den kanadiske generalen E.L.M. ...

Soldat, Soldier, Airplane, Fly, Bil, Car, Contact sheet, Kontaktkopi, Flyplass, Gruppe, Group, General, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0005

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Lastebil, Koffert, Bensintank, Sekk, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0006

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser svenske soldater ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flyplass, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0007

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Våpen, Weapon, Guard soldier, Vaktsoldat, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0008

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Food, Mat, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flyplass, Gruppe, Group, Jeep, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0009

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Trekasse, Flyplass, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0010

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Food, Mat, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, Flyplass, Jeep, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0011

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Man ser soldater i transittleiren ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Contact sheet, Kontaktkopi, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0012

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser danske soldater i ...

Soldat, Soldier, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Kanal, Mikrofon, Journalist, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0013

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Kanal, Journalist, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Observasjonspost, observation post

Fotografi ubb-jg-k-0014

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, Sekk, Journalist, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0015

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Food, Mat, Kontor, Office, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, General, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0016

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Food, Mat, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Poteter, Feltkjøkken, Telt, Tent, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0017

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Båt, Boat, Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, Vei, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0018

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Soldier, Bil, Car, Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, FN, UN

Fotografi ubb-jg-k-0019

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Food, Mat, Skip, Soldat, Soldier, Bading, Bil, Car, Sykkel, Musikkinstrument, Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, 35 mm, 35 mm, Journalist, Teltleir, Jeep, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0020

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Sekk, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0021

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Bil, Car, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Kanal, Camera, Kamera, Fotograf, Photographer, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0022

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. svenske soldater ...

Soldat, Soldier, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Lastebil, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0023

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. havnen i ...

Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages, Palme, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0024

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. svenske soldater ...

Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0025

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Gateselger, Våpen, Weapon, Offiser, Officer, Hjelm, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0026

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. soldater som ...

Interiør, Interior, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Tre, Bed, Seng, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0027

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Gruppe, Group, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0028

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Båre, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Våpen, Weapon, Telt, Tent, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0029

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Politi, Hest, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Bil, Car, Sykkel, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Telt, Tent, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0030

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser soldater og deres ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Bil, Car, Sykkel, Helmet, Soldathjelm, Motorsykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Våpen, Weapon, Telt, Tent, Guard soldier, Vaktsoldat, Jeep, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0031

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military Police, Militærpoliti

Fotografi ubb-jg-k-0032

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Hovedkvarter

Fotografi ubb-jg-k-0033

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Gruppeportrett, Hest, Soldat, Soldier, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Hestevogn (med tak), Trekasse, Camera, Kamera, Fotograf, Photographer, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0034

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gruppe, Group, Våpen, Weapon, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0035

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Soldat, Soldier, Bil, Car, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Lastebil, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0036

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Barn, Child, Hest, Soldat, Soldier, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Hestevogn (med tak), Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0037

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Interiør, Interior, Barn, Child, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, Frakk, General, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0038

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Telt, Tent, Jeep, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Minaret

Fotografi ubb-jg-k-0052

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Lastebil, 35 mm, 35 mm, Jeep, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0053

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Oberstløytnant Engholm holder den første ...

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Gruppe, Group, Camera, Kamera, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Journalist, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0056

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Interiør, Interior, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Crowd, Folkemengde, Mikrofon, Journalist, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0058

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, 35 mm, 35 mm, Offiser, Officer, General, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0060a

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Flere bilder viser den amerikanske ...

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, 35 mm, 35 mm, General, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0060b

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Helmet, Soldathjelm, Motorsykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Piano, Contact sheet, Kontaktkopi, Feltkjøkken, Barbering, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0067

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Helmet, Soldathjelm, Telefon, Telephone, Contact sheet, Kontaktkopi, Gjerde, Gruppe, Group, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0068

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Contact sheet, Kontaktkopi, Kanal, Gjerde, Slepebåt, Krigsfange, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, Kranbåt, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Barbed wire, Piggtråd, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0069

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Tre, Kanal, Hatt, Slepebåt, Krigsfange, Kopp, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0070

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Tog, Military uniform, Militæruniform, Hund, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Tre, Krigsfange, Kopp, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0071

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Tog, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Krigsfange, Journalist, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, Kranbåt, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0072

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Camera, Kamera, Krigsfange, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0073

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Tog, Jernbanestasjon, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Gateselger, Våpen, Weapon, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0074

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0075

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Telekommunikasjon, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0076

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser mennesker i gatene ...

Soldat, Soldier, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Portrett, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Turban, Turban, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0077

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, , Statuer/Skulptur, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0078

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0079

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Soldier, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0080

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Havn, Portrett, Contact sheet, Kontaktkopi, Gruppe, Group, Offiser, Officer, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0081

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0082

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Barn, Child, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Brannmann, Gateselger, Uniformslue, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0083

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Barn, Child, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Palme, Butikk, Shop, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Hatt, Gruppe, Group, Restaurant/Kafe, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0084

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Barn, Child, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Demonstrasjon, Demonstration, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Sykebil

Fotografi ubb-jg-k-0085

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en demonstrasjon i ...

Barn, Child, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Våpen, Weapon, Demonstrasjon, Demonstration, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0086

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser egyptiske soldater, et ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Crowd, Folkemengde, Flaggstang, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0087

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Arbeider, Worker, Soldat, Soldier, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Våpen, Weapon, Lossing, Jeep, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0088

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Uniformslue, Matros, Matrosdress, Matroslue, Demonstrasjon, Demonstration, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0089

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser folkemengden og egyptiske ...

Barn, Child, Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Våpen, Weapon, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0090

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en nordisk julegudstjeneste ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, Flag, Flagg, Kors, Gudstjeneste, Fotballstadion, Mellomformat, Medium format, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0091

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

, Statuer/Skulptur, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Trekasse, Lastebil, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0092

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. egyptiske journalister ...

Interiør, Interior, Kontor, Office, Hest, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Telefon, Telephone, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Hestevogn (med tak), Camera, Kamera, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Journalist, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0093

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en ekskursjon til Kheopspyramidene og Sfinksen, ...

Military uniform, Militæruniform, Airplane, Fly, Camel, Kamel, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Hatt, Flyplass, Frakk, General, Sfinks, Pyramide, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0094

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser indiske soldater med musikkinstrumenter og colombianske ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Camel, Kamel, Contact sheet, Kontaktkopi, Tromme, Trommeslager, Pyramide, Mellomformat, Medium format, Sekkepipe, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0095

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser Suezkanalen, et skilt ved FN-leiren i ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Bil, Car, Helmet, Soldathjelm, Motorsykkel, Båt, Boat, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Tromme, Skipsvrak, Frisør, Trommeslager, Skilt, Mellomformat, Medium format, Sekkepipe, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd, Hovedkvarter, Strykejern

Fotografi ubb-jg-k-0096

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses andre fase av UNEF, der styrkene ...

Food, Mat, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Bil, Car, Ferge, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Kanal, Offiser, Officer, Telt, Tent, Teltleir, Jeep, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0097

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses andre fase av UNEF, der styrkene ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Offiser, Officer, Telt, Tent, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Sykebil, Desert, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0098

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses andre fase av UNEF, der styrkene ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Parasoll, Contact sheet, Kontaktkopi, Hårklipp, Fotograf, Photographer, Offiser, Officer, Telt, Tent, Teltleir, Film Camera, Filmkamera, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Desert, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0099

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser indiske soldater i en militærleir. Ukjent ...

Interiør, Interior, Food, Mat, Kontor, Office, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Kart, Map, Offiser, Officer, Telt, Tent, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0100

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser indiske soldater, bl.a. fallskjermjegere, i en ...

Food, Mat, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Hårklipp, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0101

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Jernbanebro, Båt, Boat, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Flag, Flagg, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, Kranbåt, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0102

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses andre fase av UNEF, der styrkene ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, 35 mm, 35 mm, Telt, Tent, Teltleir, Skrivemaskin, Jeep, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Telekommunikasjon, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Desert, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0103a

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses andre fase av UNEF, der styrkene ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Parasoll, Contact sheet, Kontaktkopi, 35 mm, 35 mm, Kikkert, Telt, Tent, Teltleir, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Desert, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0103b

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Brev, Journalist, Telt, Tent, Barbering, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0104

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Kvinne, Woman, , Statuer/Skulptur, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gutt, Boy, Aviskiosk, Sigarett, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0105

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises den første tiden etter etableringen av ...

, Statuer/Skulptur, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0106

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

, Statuer/Skulptur, Airplane, Fly, Uniform, Båt, Boat, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0107

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Helmet, Soldathjelm, Piano, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gutt, Boy, Gruppe, Group, Gateselger, Våpen, Weapon, Jeep, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0108

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, Flag, Flagg, Offiser, Officer, Journalist, Telt, Tent, Gudstjeneste, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0109

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Food, Mat, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, Offiser, Officer, Juletre, Julepynt, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0110

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, Flag, Flagg, Julepynt, Gudstjeneste, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0111

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Dans, Jul, Flag, Flagg, Offiser, Officer, Juletre, Julepynt, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0112

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Jul, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Resepsjon

Fotografi ubb-jg-k-0113

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Prest, Soldat, Soldier, Jernbanestasjon, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, Offiser, Officer, Gudstjeneste, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Barbed wire, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0114

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Palme, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, 35 mm, 35 mm, Radio, Radio, Journalist, Gudstjeneste, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Telekommunikasjon, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0115a

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Jul, 35 mm, 35 mm, Gudstjeneste, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Fotografi ubb-jg-k-0115b