John Rekstads samling 1260

John Rekstad (1852-1934) var lærer og geolog, fra 1900 statsgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelser. Negativsamlingen med 2962 glassplater og planfilm består i hovedsak av bilder fra Rekstads geologiske feltarbeid og undersøkelser; stort sett hele Norge er dekket. Motivene er landskaps- og fjellformasjoner, nærbilder og mikrofotografier av fjellvegger, bergarter og mineraler, samt en rekke bilder av folkeliv, gårder, bygder og fiskevær. Rekstads viktigste innsats ble gjort i Nordland (1898-1901, 1909-1919) og på Vestlandet (Jostedalsbreen, Hardangervidda, Hordaland generelt, 1900-1910). Rekstad var knyttet til Bergens Museum fra 1900 og utover, og i samlingen finnes det også en serie bilder av museets samlinger, lokaler og ansatte, og fra ekskursjoner. Ved Universitetsbiblioteket finnes også flere av de ca. 120 artiklene han publiserte, mange av dem illustrert med hans egne fotografier, samt enkelte feltdagbøker (andre finnes ved Nasjonalbiblioteket). Deler av samlingen er av ujevn fotografisk kvalitet, men i all hovedsak er bildene svært interessante både som fotografier og som faghistorisk dokumentasjon. Søk i samlingen ved å skrive ubb-jr*


John Bernhard Rekstad

Vammas grustak ved Østereng

Arbeider, Mann, Sandtak

Fotografi ubb-jr-001-001

John Bernhard Rekstad

Vammas grustak ved Østereng

Arbeider, Trillebår, Sandtak

Fotografi ubb-jr-001-002

John Bernhard Rekstad

Fra Vamma anlægget

Byggeplass, Demning, Stillas

Fotografi ubb-jr-001-003

John Bernhard Rekstad

Mot Aamot og Skiptvet

Landskap

Fotografi ubb-jr-001-007

John Bernhard Rekstad

Mot Videnes fra Berg

Landskap

Fotografi ubb-jr-001-008

John Bernhard Rekstad

Ved Tomter

Landskap, Gård, Bolighus

Fotografi ubb-jr-001-009

John Bernhard Rekstad

Ved kroksund

Landskap, Robåt, Holme, Vann, Nes

Fotografi ubb-jr-001-010

John Bernhard Rekstad

Ved Svikebøl

Landskap, Gård

Fotografi ubb-jr-001-015

John Bernhard Rekstad

Ved Svikebøl

Landskap, Vann, Skigard

Fotografi ubb-jr-001-018

John Bernhard Rekstad

Kraftstasjonen Kykkelsund

Bygninger, Tømmer, Kraftstasjon, Vann

Fotografi ubb-jr-002-006

John Bernhard Rekstad

Landskap mot Støttum og Nes

Landskap

Fotografi ubb-jr-002-012

John Bernhard Rekstad

Skjærhallen

By- og småsteder, Fiskebåt, Seilbåt, Havn

Fotografi ubb-jr-002-015

John Bernhard Rekstad

Broen Sarpsfossen

Foss, Bro, Elv

Fotografi ubb-jr-002-016

John Bernhard Rekstad

Broen Sarpsfossen

Landskap, Bro, Elv

Fotografi ubb-jr-002-017

John Bernhard Rekstad

Sarpsfossen

Foss, Industriområde

Fotografi ubb-jr-002-018

John Bernhard Rekstad

Trolig Tørnby Landhandleri "Fredheim" til venstre. Var derevet av Anton og Kristi Tørnby i perioden 1913-1926.

Landskap, Gård, Bolighus

Fotografi ubb-jr-002-019

John Bernhard Rekstad

Bautaen ved folkenborg

Landskap, Bautastein, Stein

Fotografi ubb-jr-003-001

John Bernhard Rekstad

Mot Romsås og Fossem fra Sølberg

Landskap, Gård, Løe

Fotografi ubb-jr-003-008

John Bernhard Rekstad

Tistedal fra Veden

Landskap, By- og småsteder, Bolighus

Fotografi ubb-jr-003-012

John Bernhard Rekstad

Fra Porsnes

Arbeider, Sandtak

Fotografi ubb-jr-003-015

John Bernhard Rekstad

Fra Porsnes

Sandtak

Fotografi ubb-jr-003-016

John Bernhard Rekstad

Fra Porsnes

Industriområde, Sandtak

Fotografi ubb-jr-003-018

John Bernhard Rekstad

Fra Porsnes

Sandtak

Fotografi ubb-jr-003-020

John Bernhard Rekstad

Midt på bildet er Bryn kirke, Eineråsen i bakgrunnen

Landskap, Gård

Fotografi ubb-jr-004-001

John Bernhard Rekstad

Fra Kolsås

Landskap, Gård

Fotografi ubb-jr-004-002

John Bernhard Rekstad

Lutvann, Ø.Aker

Landskap, Vann, Skog, Grøft

Fotografi ubb-jr-004-006

John Bernhard Rekstad

Maidalsmorenene

Landskap

Fotografi ubb-jr-004-016

John Bernhard Rekstad

Prestegaarden, kraakstad kirke uthusene paa Bjastad sett mot Oslo

Landskap

Fotografi ubb-jr-005-008

John Bernhard Rekstad

Kråkstad st.

Landskap, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-jr-005-010

John Bernhard Rekstad

Bjålstad fra Tomter

Landskap, Vei, Gård

Fotografi ubb-jr-005-012

Akershus festning

Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-jr-006-001

John Bernhard Rekstad

Akershus festning

Festning

Fotografi ubb-jr-006-002

John Bernhard Rekstad

Akershus festning

Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-jr-006-003

John Bernhard Rekstad

Akershus festning

Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-jr-006-004

John Bernhard Rekstad

Maridalen

Landskap

Fotografi ubb-jr-006-010

John Bernhard Rekstad

Maridalen

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-006-012

John Bernhard Rekstad

Alna, Ø.Aker

Landskap, Mann, Tregjerde

Fotografi ubb-jr-006-013

John Bernhard Rekstad

Landskap

Fotografi ubb-jr-008-008

John Bernhard Rekstad

Parti av sandmælen ved brandsnæs

Landskap

Fotografi ubb-jr-008-009

John Bernhard Rekstad

Fra Alvdal

Landskap, By- og småsteder, Bro, Elv, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-jr-009-003

John Bernhard Rekstad

Ankler sæter i retning Rondane

Landskap, Seter

Fotografi ubb-jr-009-007

John Bernhard Rekstad

Kirkestuen, Gudbrandsdalen

Landskap

Fotografi ubb-jr-011-001

John Bernhard Rekstad

Tretten, Holmen

Landskap, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-011-002

John Bernhard Rekstad

Bredevangen

Landskap, Sykkel, Tregjerde

Fotografi ubb-jr-011-003

John Bernhard Rekstad

Kvam

Gård

Fotografi ubb-jr-011-004

John Bernhard Rekstad

Harpebro

Landskap, Bro

Fotografi ubb-jr-011-005

John Bernhard Rekstad

Landskap, Vei, Hest, Seter, Stabbur

Fotografi ubb-jr-011-007

John Bernhard Rekstad

Kvam, Gudbrandsdalen

Landskap, Kirke

Fotografi ubb-jr-011-009

John Bernhard Rekstad

Sør Fron fra Listad

Landskap, Vei, Skigard

Fotografi ubb-jr-011-010

John Bernhard Rekstad

Tromsnæs

Landskap, Gård, Bolighus, Fjøs

Fotografi ubb-jr-011-011

John Bernhard Rekstad

Tromsnæs

Landskap

Fotografi ubb-jr-011-012

John Bernhard Rekstad

George Sinclairs grav

Landskap, Hest, Gravstein

Fotografi ubb-jr-011-014

John Bernhard Rekstad

Holmen gård på Tretten i Gudbrandsdalen

Gård, Bolighus, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-jr-012-001

John Bernhard Rekstad

Sør Fron fra Gryting

Landskap, Oversiktsbilde, Stabbur

Fotografi ubb-jr-012-002

John Bernhard Rekstad

Kvam kirke

Landskap, Kirke

Fotografi ubb-jr-012-003

John Bernhard Rekstad

Sør-Fron eller Nord-Fron kommune

Landskap, Gård, Løe, Dal

Fotografi ubb-jr-012-004

John Bernhard Rekstad

Fotoet er tatt sør for RIngebu kirke. Nordover mot Frya.

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-jr-012-005

John Bernhard Rekstad

Ringebo kirke

Landskap, Kirke

Fotografi ubb-jr-012-006

John Bernhard Rekstad

Fra Listad

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-jr-012-007

John Bernhard Rekstad

Ved Steinfinsbø

Landskap, Hesje

Fotografi ubb-jr-013-001

John Bernhard Rekstad

Ved vegen over Vaagerusten

Landskap, Vei, Skigard

Fotografi ubb-jr-013-009

John Bernhard Rekstad

Hedalsbrekken

Landskap, Vei, Skog, Skigard

Fotografi ubb-jr-013-010

John Bernhard Rekstad

Fra Holsæt, Lesje

Vei, Gård, Tregjerde, Løe

Fotografi ubb-jr-013-011

John Bernhard Rekstad

Sødorp kirke

Kirke

Fotografi ubb-jr-013-012

John Bernhard Rekstad

Kvikne

Landskap, Kirke, Skigard

Fotografi ubb-jr-013-014

John Bernhard Rekstad

Snerle telefonstasjon

Hest, Gård, Bolighus, Mann, Telegrafbygning, Torvtak, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-jr-014-002

John Bernhard Rekstad

Fra Snerle, Vaage

Dyr, Gård, Gårdsplass, Laft

Fotografi ubb-jr-014-003

John Bernhard Rekstad

Fra Toftemoen

Vei, Bolighus, Stabbur, Laft

Fotografi ubb-jr-014-004

John Bernhard Rekstad

Fra Bjølstad

Landskap, Gård, Løe, Torvtak

Fotografi ubb-jr-014-005

John Bernhard Rekstad

Fra Bjølstad

Gård, Mann, Torvtak, Gårdsrom, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-jr-014-006

John Bernhard Rekstad

Ulafossen

Foss, Mølle, Vannrenne

Fotografi ubb-jr-014-008

John Bernhard Rekstad

Hedalen fra Bjølstadt sydover forbi Kirken

Landskap, Gård, Tregjerde

Fotografi ubb-jr-014-010

John Bernhard Rekstad

Fra Domaas

Gård, Ku, Bolighus, Hestekjerre, Fjøs

Fotografi ubb-jr-014-011

John Bernhard Rekstad

Fra Selsvannet

Landskap, Vei, Dal, Skigard

Fotografi ubb-jr-014-013

John Bernhard Rekstad

Kaarbø

Landskap, Gård

Fotografi ubb-jr-015-003

John Bernhard Rekstad

Landskap, Vei, Gård, Elv

Fotografi ubb-jr-015-007

John Bernhard Rekstad

Haadi, Lesje

Landskap, Gård, Oversiktsbilde, Dal

Fotografi ubb-jr-015-010

John Bernhard Rekstad

Bølien sett fra Holåker

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-016-003

John Bernhard Rekstad

Landskap, Vei, Gård

Fotografi ubb-jr-016-004

John Bernhard Rekstad

Einbu, Lesje

Landskap

Fotografi ubb-jr-016-008

John Bernhard Rekstad

Einbu, Lesje

Landskap, Vei

Fotografi ubb-jr-016-009

Delta ved Memerubu

Fjell, Oversiktsbilde, Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-jr-018-002

John Bernhard Rekstad

Delta ved Memerubu

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-jr-018-003

John Bernhard Rekstad

Gjendetunga og Gjendeboden sett fra Gjendeboden

Landskap, Fjell, Seter

Fotografi ubb-jr-018-004

John Bernhard Rekstad

Fra Fossæter sørover Smådalen

Landskap, Seter, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-jr-018-006

John Bernhard Rekstad

Fra Sveen nordover Etnedalen

Landskap, Fjell, Oversiktsbilde, Skog

Fotografi ubb-jr-020-001

John Bernhard Rekstad

Fjellet ved Nes fra Fagernes

Landskap, Fjell, Gård, Vann

Fotografi ubb-jr-020-002

John Bernhard Rekstad

Nedanfor Nes sett fra Fagernes

Landskap, Tømmer, Vann

Fotografi ubb-jr-020-003

John Bernhard Rekstad

Nerover nord-Aurdal sett fra skysstasjon Petesborg

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Skigard

Fotografi ubb-jr-020-004

John Bernhard Rekstad

Slettefjell fra midtvegs mellom Vangsnes og Øylo

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-020-007

John Bernhard Rekstad

Hugkollen ved Øylo

Landskap, Fjell, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-020-008

John Bernhard Rekstad

Svelvikmorenen

Landskap, Vann

Fotografi ubb-jr-021-009

John Bernhard Rekstad

Svelvikmorenen

Landskap, Vann

Fotografi ubb-jr-021-010

John Bernhard Rekstad

Svelvikmorenen

Vann, Sandtak

Fotografi ubb-jr-021-011

John Bernhard Rekstad

Svelvikmorenene

Landskap, Vann, Sandtak

Fotografi ubb-jr-021-012

John Bernhard Rekstad

Ynglenuten, Nore og Uvdal

Idrett, Landskap, Fjell, Fottur, Mann

Fotografi ubb-jr-021-014

John Bernhard Rekstad

Fra Hansebulægret ved Langesjøen

Idrett, Landskap, Elv

Fotografi ubb-jr-021-016

John Bernhard Rekstad

Idrett, Landskap, Telt, Friluftsliv, Mann, Vann

Fotografi ubb-jr-021-018

John Bernhard Rekstad

Raggsteindalen

Landskap, Telt, Seter

Fotografi ubb-jr-021-020

John Bernhard Rekstad

Fra grustaket ved Kjelleollen

Mann, Gutt, Sandtak

Fotografi ubb-jr-022-006