KK-klassisk samling 12984

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selmer den viktigste fotografen i Bergen på 1800-tallet, og en av de store stilskaperne i norsk fotografi. Knudsen kom fra en landhandlerfamilie i Odda, startet karrieren som butikksvenn i Bergen og drev en planteskole på Tokheim i Hardanger. Han åpnet et fotoatelier i Bergen i november 1864, men ble etterhvert mest berømt som landskapsfotograf. Knudsen reiste rundt i Norge og fotograferte landskaps- og folkelivsbilder rettet mot det voksende turistmarkedet, og gjennom arbeidet sitt var han med på å skape det fotografiske bildet av Norge. Særlig gjaldt dette bildet av vestlandslandskapet som et typisk norsk landskap. Hans fotografiske virksomhet varte fra 1862 til ca. 1900. Knud Knudsens samling ble innkjøpt av Universitetsbiblioteket i 1975 og har fra 2013 vært en del av Norges dokumentarv. KK-klassisk er delt inn etter de ulike negativformatene Knudsen brukte; UBB-KK-1318 er glassnegativer i størrelse 13x18cm, UBB-KK-1622 er glassnegativer i 16x22cm, og UBB-KK-2127- er glassnegativer i 21x27cm, mens UBB-KK-NS- er stereoskopfotografier. Tilsammen består samlingen av ca. 12.000 glassnegativer samt ca. 25.000 albuminkopier. Se samlingen under eller søk med for eksempel ubb-kk-1318-*


Knud Knudsen

Venstre side

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Seilskip

Fotografi ubb-bros-05201a

Knud Knudsen

Venstre side

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Seilskip

Fotografi ubb-bros-05201b

Knud Knudsen

Knud Knudsen fotografi i visittkort størrelse

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gatehandel, Brostein, Tønne, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bros-09028b

Knud Knudsen

Knud Knudsen fotograf i visittkort størrelse

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bros-09029b

Knud Knudsen

Fotografi i visittkortstørrelse

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Brostein, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bros-10625

Pedro G. Olsen

Ukjent familie

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bs-fol-00801

Knud Knudsen & Co.

Interiør, Interior, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hall, Lysekrone, Innrammede bilder

Fotografi ubb-bs-fol-01895

Knud Knudsen; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Brannstasjon

Fotografi ubb-bs-fol-01963

Knud Knudsen & Co.; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Andedam, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bs-fol-01964

Knud Knudsen; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Jente, Girl, Mannsklær

Fotografi ubb-bs-fol-01965

Knud Knudsen; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

, Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Fraktefartøy, Restaurant/Kafe, Torghandel, Manufakturhandel

Fotografi ubb-bs-fol-01966

Knud Knudsen & Co.

By- og småsteder, Cities and villages, Andedam, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bs-fol-02154

Knud Knudsen

Ukjent interiør

Interiør, Interior, Bord, Stol, Kunst, Fotografi, Stue, rom, Taklampe, Speil, Staffeli

Fotografi ubb-bs-fol-02160

Knud Knudsen

Bolighus, Residential Building, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-001

Knud Knudsen

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-002

Atelier K. Knudsen

F.G. Gade med familie i 1870-årene på Kalfaret

Familieportretter, Bolighus, Residential Building, Vinterhage, Sveitservilla

Fotografi ubb-bs-ok-01235

Knud Knudsen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Torg, Brostein, Allmenning, Hestekjerre

Fotografi ubb-bs-q-01120-001

Knud Knudsen

Christi Krybbe skole

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, School, Skole

Fotografi ubb-bs-q-01120-002

Knud Knudsen

Del av panorama-2709-II, 2710-III og 2711- IV.

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-bs-q-01120-003

Knud Knudsen

Del av panorama 2708-I, 2710- III og 2711- IV.

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gravplass

Fotografi ubb-bs-q-01120-004

Knud Knudsen

17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, Vikingskip, Flag, Flagg, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-q-01120-005

Knud Knudsen

Sett ovenfra.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Brostein, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0001

Knud Knudsen

Sett fra Nordnes

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-1318-0002

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-1318-0003

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn, Nykirken midt i bildet

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Klesvask, Laundry, Bleikeplass

Fotografi ubb-kk-1318-0004

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vei, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-0005

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-0006

Knud Knudsen

Nygårdsalléen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0007

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0008

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0009

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Hage, Oversiktsbilde, Overview, Klesvask, Laundry

Fotografi ubb-kk-1318-0010

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Allmenning, Vedhugger

Fotografi ubb-kk-1318-0011

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Børs

Fotografi ubb-kk-1318-0012

Knud Knudsen

Fiskebåt, By- og småsteder, Cities and villages, Fraktefartøy, Torghandel

Fotografi ubb-kk-1318-0013

Knud Knudsen

Tradisjonelle båttyper, Hestekjerre, Vippebommer, Favnmål, Torghandel, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-1318-0014

Knud Knudsen

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Havnebod, Tønne, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-1318-0015

Knud Knudsen

Korskirken, Norges Bank

Kirke, Bank, Gutt, Boy, Håndkjerre, Allmenning, Guard soldier, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1318-0016

Knud Knudsen

Tatt fra Torvallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Fontene

Fotografi ubb-kk-1318-0017

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Bank, Jente, Girl, Brostein, Børs

Fotografi ubb-kk-1318-0018

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Fontene, Offentlig høytid

Fotografi ubb-kk-1318-0019

Knud Knudsen

Helt i enden skimtes noen av Kjøtthyttene mellom Finnegården og Bryggesporen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein

Fotografi ubb-kk-1318-0020

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Sykehus, Hospital, Bolighus, Residential Building, Reperbane

Fotografi ubb-kk-1318-0021

Knud Knudsen

Kunstsamling, museum, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-1318-0022

Knud Knudsen

Ønsket om en omfattende fiskeriutstilling i Bergen og ferdigstillelsen av museet sammenfalt perfekt i tid. Den 7. august 1865 var det feststemning i Bergen, både museumsbygget og utstillingen sto nå ferdig! «Hr. Statsraad Bretteville ...

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Hage

Fotografi ubb-kk-1318-0023

Knud Knudsen

Paviljong bygget til åpningen av den «Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865»: Utstillingen favnet bredt og alt som kunne knyttes til fiskenæringen ble inkludert. Alt fra «Fiskerier paa Havet, […] langs Kysterne» og «i ...

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Paviljong, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0024

Knud Knudsen

Rådhus, Bank, Brostein, Brannstasjon, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-1318-0025

Knud Knudsen

Nykirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0026

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Sykehus, Hospital, Vei, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0027

Knud Knudsen

Den første Logen (trebygning)

Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-1318-0028

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0029

Knud Knudsen

Soldater ekserserer, Engen sett mot Sydneshaugen

Soldat, Soldier, Forsvaret, By- og småsteder, Cities and villages, Eksersis, Borgervæpning

Fotografi ubb-kk-1318-0030

Knud Knudsen

Krysset Småstrandgaten, Torgallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-0031

Knud Knudsen

Krysset Torgallmenningen, Rådhusgaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-0032

Knud Knudsen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Tollbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0033

Knud Knudsen

Fjord, Brygge, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-1318-0034

Knud Knudsen

Brygge, Robåt, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0035

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-0036

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Jekt

Fotografi ubb-kk-1318-0037

Knud Knudsen

Gård, Hesje, Vann, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0038

Knud Knudsen

Gård, Hesje, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0039

Knud Knudsen

Hesje, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0040

Knud Knudsen

Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0041

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Seilskip, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-0042

Knud Knudsen

Valkendorftårnet er nå Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Seilskip, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-0043

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Seilskip, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-0044

Knud Knudsen

Det første egentlige hotell i Bergen, røtter tilbake til 1830-årene. Lå på Klosteret.

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Karjol, Stue

Fotografi ubb-kk-1318-0045

Knud Knudsen

Gamle Byparken uten paviljongen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-0046

Knud Knudsen

Mot Bergenhus, Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Festning, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0047

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0048a

Knud Knudsen

Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0048b

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0049

Knud Knudsen

Feil tittel, bildet er fra Murallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Seilskip, Brostein, Fraktefartøy, Havneskur, Vedhandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-1318-0050

Knud Knudsen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Seilskip, Havnebod, Brostein, Fraktefartøy, Vedhandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-1318-0051

Knud Knudsen

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Havnebod, Fraktefartøy, Vedhandel

Fotografi ubb-kk-1318-0052

Knud Knudsen

Sett fra Murallmenningen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gatehandel, Brostein, Kipe

Fotografi ubb-kk-1318-0053

Knud Knudsen

Ellerhusens reperbaner

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Reperbane

Fotografi ubb-kk-1318-0054

Knud Knudsen

Kristiansholm i Sandviksbukten

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Sjøbod, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-1318-0055

Knud Knudsen

Ellerhusens reperbaner

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Sjøbod, Reperbane

Fotografi ubb-kk-1318-0056

Knud Knudsen

Holbergsallmenningen midt i bilde. Valkendorftårnet er nå Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Cities and villages, Seilskip, Kaianlegg, Allmenning, Havneskur

Fotografi ubb-kk-1318-0057

Knud Knudsen

Huset til høyre er Strandgaten 170, huste til venstre er Strandgaten 147.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gutt, Boy, Brostein, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-1318-0058

Knud Knudsen

Henrik Ibsen bodde her da han kom til Bergen i 1851

Gatelys, Kvinne, Woman, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-1318-0059

Knud Knudsen

Nygårdsalleen

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Metallindustri

Fotografi ubb-kk-1318-0060

Knud Knudsen

Det Sembske bryggeri og Villa Harmoni

By- og småsteder, Cities and villages, Vei, Bryggeri, Allé, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0061

Knud Knudsen

Kronstad hovegård

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hovedgård, Herregård

Fotografi ubb-kk-1318-0062

Knud Knudsen

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Tregjerde, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0063

Knud Knudsen

Kronstad hovedgård

By- og småsteder, Cities and villages, Hage, Vei, Hovedgård, Herregård, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0064

Knud Knudsen

Bleking av klær

Barn i lek, By- og småsteder, Cities and villages, Barn og foreldre, Bleikeplass

Fotografi ubb-kk-1318-0065

Knud Knudsen

Mariakirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gravstein, Gravplass, Kors, Krigskirkegård

Fotografi ubb-kk-1318-0066

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0067

Knud Knudsen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Fontene, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse, Arbeidsdoning, Musikkhandel

Fotografi ubb-kk-1318-0068

Knud Knudsen

Os gamle kirke, revet i 1870

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Hesje, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0069

Knud Knudsen

Os gamle kirke som ble revet i 1870

Landskap, Landscape, Militærleir, military camp, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0070

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Vei, Skog, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0071

Knud Knudsen

Kronstad hovedgård

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hovedgård, Herregård

Fotografi ubb-kk-1318-0072

Knud Knudsen

Stend jordbruksskole,opprettet i 1866. Grunnmuren til landbruksskolens første store fjøs i forgrunnen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Landbruksskole, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0073

Knud Knudsen

Grunnlagt i 1866 som Søndre Bergenhus amts landbrugssole

By- og småsteder, Cities and villages, Landbruksskole

Fotografi ubb-kk-1318-0074

Knud Knudsen

Vikøy kyrkje ble innviet 24.juli 1839

Kirke, Hesje, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-0075

Knud Knudsen

Gård, Fjell, Foss, Mann, Man, Hesje, Vei, Åkerbruk, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-0076

Knud Knudsen

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0077

Knud Knudsen

Utsikt mot Grova

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0078