Språksamlingenes bildemateriale 11

Den store samlingen av norske ord og navn, Språksamlingen, inneholder også bildemateriale. Det kan være språkforskeres research eller bilder som illustrerer enkeltord i det norske språket. Dette bildematerialet blir på sikt skilt ut fra resten av Språksamlingens fysiske arkiv og gjort tilgjengelig her, hvor du finner dem ved å søke UBB-SPR-B-*


Ukjent

Gjenstander, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Fotografi ubb-spr-bg-0001

Ukjent

Gjenstander, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Fotografi ubb-spr-bg-0002

Ukjent

Gjenstander, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Fotografi ubb-spr-bg-0003

Ukjent

Gjenstander, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Spenne

Fotografi ubb-spr-bg-0004

Ukjent

En kvinnelig arkivar eller kontorist sitter ved et skrivebord foran en stor rekke arkivskuffer.

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Språkforskning, Skrivebord, Arkiv, Arkivskap, Språkhistorie

Fotografi ubb-spr-bp-0001

Ukjent

Gjenstander, Spenne

Fotografi ubb-spr-bp-0002

Ukjent

Landskap, øy i Meløy.

Landskap, Øy

Fotografi ubb-spr-bp-0003

Ukjent

Landskap

Fotografi ubb-spr-bp-0004-a

Ukjent

Landskap

Landskap, Øy

Fotografi ubb-spr-bp-0005

Ukjent

Landskap, Fjell

Fotografi ubb-spr-bp-0006

Ukjent

Kartskisse, håndtegnet

Landskap

Fotografi ubb-spr-bp-0007