Hildemors Danseskole 0

Hildemors Dansesenter ble grunnlagt av Hildemor Svenkerud høsten 1947, og de første kursene ble arrangert våren 1948.