Thor, Fotografisk Atelier 9

Innehavere Bjarne Jacobsen og A. E. Røvde.