Skagen & Co 33

Alfred Skagen (født 18. oktober 1887, død 1974) var fotograf i Bergen. Han begynte i lære 14 år gammel hos Fotograf Norland i Bergen, overtok der som bestyrer ca. 1907. 27. oktober 1923 etablerte han sammen med S. Brathole firmaet "Skagen & Co.". Dette overlot han i 1962 til sønnen Hans Bjørn Skagen, som hadde vært i firmaet siden 1948, men fortsatte allikevel å arbeide til han var ca. 83 år i 1970. Ble betegnet som en solid håndverker av gammelt adelsmerke. Æresmedlem av Bergens Fotograflaug 1959. Ivrig friluftsmann og fjellvandrer til langt opp i 80-årene.