H.C. White Co. 47

Stereoskopforlag, North Bennington, Vermont, startet av Hawley C. White i 1874 som produsent av stereoskopviewer, ekspanderte til stereofotografier i 1899.