Keystone View Company 6

Produsent og distributør av stereoskopfotografi