Det Sembske Bryggeri 2

Det Sembske Bryggeri var forløper for dagens Hansa bryggeri.