Dokument skapt avSignatur: ubb-ekstern-0007


Eies av Riksarkivet

Krigsseilerne: For å jevne ut hyren mellom allierte ble krigsrisikotillegget kraftig redusert for de norske sjøfolkene i handelsflåten. Pengene ble satt inn på en hemmelig konto, som etter hvert ble avslørt. Stortinget bestemte at pengene skulle utdeles etter behov. En aksjonskomité av krigsseilere ledet en lang politisk kamp om hvordan midlene skulle brukes. Striden ble ekstra bitter ved at den ble knyttet til kampen mellom kommunister og sosialdemokrater under den kalde krigen. Staten vant saken ved dom i Høyesterett i 1954.

Dette bildet er en del av utstillingen Fredens tapere


comments powered by Disqus