Dokument skapt av

Dato: 1945-08-11Signatur: ubb-ekstern-0008


Eies av Imperial War Museums

Krigsfanger som mineryddere: Fjorten dager etter frigjøringen forlangte Hærens overkommando at minespesialister fra de internerte tyske styrkene skulle settes i arbeid over hele landet, uansett villighet. Bare i Finnmark var det lagt ut 98.000 miner. Professor emeritus Anders M. Gokstad ved UiB har avdekket at tallet på omkomne kom opp i 275 i løpet av sommeren 1945. Den tyske overkommandoen innvendte at tvang til minerydding var i strid mot Genèvekonvensjonen. Minearbeidet ble utført frem til 1947.

Dette bildet er en del av utstillingen Fredens tapere


comments powered by Disqus