Dokument skapt av

Dato: 1865-02-12


Nettsider
The Papers of Abraham Lincoln: Images from the National Archives and Library of Congress


Signatur: ubb-ms-utst-0016-c


Eies av Library of Congress


Gå til enkeltside for nedlasting:

12. februar 1865, to måneder før han tragisk ble skutt i Fordteateret i Washington 15. april, skrev president Abraham Lincoln et håndskrevet notat til Senatet og Representantenes hus, der han informerte om den internasjonale fiskeriutstillingen som skulle holdes i Bergen, Norge, kommende sommer. Han oversendte diplomatisk korrespondanse fra Utenriksdepartement og USAs representasjon i Stockholm om utstillingens program. Videre ba han Kongressen om å vurdere nødvendigheten av lovgivning på det aktuelle feltet. Orienteringen ble lest opp i utenrikskomiteen i Kongressen 14. februar og besluttet "trykket". 3. mars vedtok Kongressen en resolusjon der de påla presidenten å bekjentgjøre den internasjonale utstillingen for det amerikanske folk gjennom proklamasjon eller på annen måte han måtte ønske. I notatet fra "Minister Resident of the United States of America at Stockholm" Mr. Campbell, til den Norsk-Svenske utenriksminister Grev Manderstrøm, ble det påpekt at utstillingens tema hadde stor betydning for verdiskaping og fremskritt i "New England"-statene i USA, såvel som for De forente kongeriker Sverige og Norge. Videre skrev Campbell at utstillingen umulig kunne mislykkes å bli av betydning og interesse for begge lands folk, og at det skulle bli en glede å gjøre hans eget lands regjering spesiell oppmerksom på et så interessant formål. Det vedlagte programmet var undertegnet C. Von Tangen på vegne av arrangørene. Interessen for den "Den Internasjonale fiskeriudstilling i Bergen 1865» skulle altså vise seg å bli så stor at selveste president Lincoln og den amerikanske Kongressen engasjerte seg i saken.

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865

Relatert til: The Papers of Abraham Lincoln: Images from the National Archives and Library of Congress


comments powered by Disqus