1865 Fiskeriutstillingen i Bergen 34


Hvalskjeletter, utstoppede delfiner og strilebåter, vårsild i «birketønder og aspetønder», slosild på sprit, håkjerringtran og tunfisktran fra Adriaterhavet, kulefisk fra «Ægypten» og «sælhundgarn»: På mindre enn ett år hadde driftige bergensere klart å organisere en ...

Fiske og fangst

Utstilling fiskeriutstillingen-1865

Knud Knudsen

Ønsket om en omfattende fiskeriutstilling i Bergen og ferdigstillelsen av museet sammenfalt perfekt i tid. Den 7. august 1865 var det feststemning i Bergen, både museumsbygget og utstillingen sto nå ferdig! «Hr. Statsraad Bretteville ...

Museum, By- og småsteder, Hage

Fotografi ubb-kk-1318-0023

Knud Knudsen

Paviljong bygget til åpningen av den «Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865»: Utstillingen favnet bredt og alt som kunne knyttes til fiskenæringen ble inkludert. Alt fra «Fiskerier paa Havet, […] langs Kysterne» og «i ...

Museum, By- og småsteder, Paviljong, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0024

Knud Knudsen

Mange sorter tran og Lauritz Devold fra Aalesund sin "Model af Dampkogeri for Tran".

Museum, Flaske, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0196

Knud Knudsen

En jury smakte seg gjennom utstillingen og premierte de beste bidragene. Dette var før hermetikkens hemmeligheter ble mestret og «Af de fineste Fiskesorter og Crustaceer, som Lax og Hummer, havde Norge udstillet en Mængde Prøver, ...

Museum, Flaske, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0197

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Flag, Flagg, Utstilling, Fiskegarn, Bøye, Teine, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0198

Knud Knudsen

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn

Fotografi ubb-kk-nsx-0199

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Hval, Fiskegarn, Tønne, Kamera, Modellskip, Tau, Teine

Fotografi ubb-kk-nsx-0200

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0201

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0202

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip

Fotografi ubb-kk-nsx-0203

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Kurv, Fiskegarn, Modellskip

Fotografi ubb-kk-nsx-0204

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Mann, Fiskegarn, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0205

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Hval, Fiskegarn, Tønne, Modellskip, Teine

Fotografi ubb-kk-nsx-0206

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Hval, Fiskegarn, Tønne, Kamera, Modellskip, Tau, Teine

Fotografi ubb-kk-nsx-0207

Knud Knudsen

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fisk, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0208

Knud Knudsen

Mengden gjenstander har tilsynelatende tvunget de største fiskene til å ligge på tvers av benken med sporen i det fri. Fotografen har bevisst plassert det smale tverrsnittet av rommet hvor alt er i fokus parallelt ...

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fisk, Hermetikkboks, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0209

Knud Knudsen

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip, Bøye, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0598

Program og invitasjon til den internasjonale fiskeriutstillingen, sendt ut 24. oktober 1864, bare drøyt ni måneder før utstillingen skulle åpnes i august 1865. På mindre enn ett år klarte altså driftige bergensere å organisere en ...

Fotografi ubb-ms-utst-0004

To sider fra den omfangsrike katalogen til fiskeriutstillingen i 1865, 215 sider med detaljert og fascinerende oversikt over alle de 2832 utstilte gjenstandene – bl.a. dunk med saltede svømmeblærer, hvit og gul «sælhundstran», garn og ...

Fotografi ubb-ms-utst-0005

Oversikt over fiskeriutstillingens klasser, kategorier, og det geografiske opphavet til de 2832 utstilte gjenstandene - inkludert 1617 utstillingsnummer fra Norge, og "Ægyptens" eksotiske og enslige kulefisk. (Beretning om den Internationale Fiskeriudstilling i ...

Fotografi ubb-ms-utst-0006

Meyer & Nicolaysen

Klassen N inneholdt «Fiskegarn og hvad dertil hører samt Fiskegarnstraad» og hadde 658 registrerte gjenstander. Teknologisk ble det fokusert på maskestørrelse, garn med ulike maskestørrelser, om garnene var garvede eller konserverede, den høye bomullsprisens betydning ...

Fotografi ubb-ms-utst-0007

Dette xylografiet, fra Illustreret Nyhedsblad 17. september 1865, gir et godt inntrykk av utstillingslokalene i den nye museumsbygningen, med utstilte modellbåter og garn drapert i taket og på veggene. Samtidig er dette også det første ...

Fotografi ubb-ms-utst-0008

Utstillingens klasse J bestod av 30 fiskebåter, som lå utstilt i Lille Lungegårdsvann. 26. august ble båtenes sjøegenskaper testet i Hjeltefjorden, i det som var Norges første offentlige kappseiling, i «et Hundeveir, det stormede fra ...

Fotografi ubb-ms-utst-0010

Fiskeriutstillingens klasse K inneholdt 65 modeller av ulike fiskefartøy, 45 av dem fra Norge. Den ene av de to utstilte båtene fra Frankrike var denne modellen av den 18 fots åpne fiskebåten fra Portel ved ...

Fotografi ubb-ms-utst-0011

«Klassen P, Redskaper til Kurvefiskeri, indeholdt en god Samling Teiner af Garn, Kviste og Tøndestaver til Hummer- og Krabbefangst fra Norge, af hvilken maa fremhæves en af Kviste efter Fransk Model fra Capt. Dahl i ...

Fotografi ubb-ms-utst-0012

«Smukke og hensigtsmæssige» redskaper fra utstillingens klasse Q – «Andre Fiskeredskaber». Illustrasjonen viser et lite utvalg av moderne fiskeriteknologi fra utstillingen i 1865, med bl.a. østerstang, ålerive, linerulle, flekkekniv, klepp, og harpuner. ...

Fotografi ubb-ms-utst-0013

Diplom, tegnet av Henrich Bucher, gitt til museumsdirektør og overlege D.C. Danielssen, som takk for innsatsen som medlem av den internasjonale juryen under fiskeriutstillingen i 1865. (Ms 326)

Fotografi ubb-ms-utst-0014

«Foran den nye Musæbygning, hvis Indre var altfor opfyldt af Udstillingsgjenstande til at kunne afgive Plads for en større Menneskemængde, havde man nemlig opreist et Slags Pavillon eller Tribune». «De tilstødende Veie og Marker vare ...

Fotografi ubb-ms-utst-0015

Svein Skare

Til «Den Internatjonale fiskeriudstilling i Bergen 1865» ble det laget prismedaljer i sølv og bronse med profilbilde av Kong Carl XV av Norge og Sverige som forside (advers) og en krans av fisk, sjødyr og ...

Fotografi ubb-ms-utst-0016-a

Svein Skare

Til «Den Internatjonale Fiskeriudstilling i Bergen 1865» ble det laget prismedaljer i sølv og bronse med profilbilde av Kong Carl XV av Norge og Sverige som forside (advers) og en krans av fisk, sjødyr og ...

Fotografi ubb-ms-utst-0016-b

Abraham Lincoln

12. februar 1865, to måneder før han tragisk ble skutt i Fordteateret i Washington 15. april, skrev president Abraham Lincoln et håndskrevet notat til Senatet og Representantenes hus, der han informerte om den internasjonale fiskeriutstillingen ...

Dokument ubb-ms-utst-0016-c