Hvalfangerselskabet Finmarken 8

Hvalfangerselskabet Finmarken ble etablert i 1880. En rekke utvidelser skjedde i årene etter, trankokeriet ble bygget i 1881. (Kilde: «Sørvær : lokalsamfunn i går og i dag», Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø, 1980. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016032908075 )