Arbeiderbolig

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-6

Til hvalfiskeriet. Blad II.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-5

0f2d1623-5aff-41c0-b66c-660265bb1359

Hvalfangerselskabet Finmarken ble etablert i 1880. En rekke utvidelser skjedde i årene etter, trankokeriet ble bygget i 1881. (Kilde: «Sørvær : lokalsamfunn i går og i dag», Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø, 1980. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016032908075 ...

Selskap 0f2d1623-5aff-41c0-b66c-660265bb1359

Kjedelhus

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Kjelehus

Manuskript ubb-ms-0847-3

Albert Meyer

Tømmerkonstruktioner for Hvalfangerselskabet Finmarken, Blad I

Sign. Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-4

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til "Hvalfangerselskabet Finmarken"

1881-03-28

Datert Kristiania 28/3 1881, sign. Albert Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-1

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til Finmarken

1881-01-01

Datert Kristiania 1/1 1881, sign. Albert Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-2

F. Meyer

Stykke av en plantegning.

Sign. F. Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-7