1916 Bergensbrannen, 15.-16. januar 413


Ukjent

Brannruiner, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-01214

Ukjent

Nedre del av Store Markevei mot Torgallmenningen (Christie-statuen i bakgrunnen).

Brannruiner

Fotografi ubb-bros-01823

Ukjent

Logegaten, nederst ved krysset til Torgallmenningen. Ruinen til høyre er trolig Torgallmenningen 26, dvs. at langs gaten er restene etter Holdts hotell.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-02302

Ukjent

Strandgaten. Berstads nybygg

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Byggeplass, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-02643

Ukjent

Ruinen til høyre med stor skorstein er trolig Mowinckelgården 1b og 1c (bak Strandgaten 15 og 17)

Brannruiner, Havn

Fotografi ubb-bros-02650

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vogn, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bros-03302

Olaf Andreas Svanøe

Smørsallmenningen 22 i bakgrunnen.

Brannruiner, Murhus

Fotografi ubb-bros-03361

Lauritz Johan Bekker Larsen

Husene bak Holberg ligger på Torgallmenningen, til venstre for statuen sees Torgallmenningen 13-19.

Statuer/Skulptur, Brannruiner, By- og småsteder

Fotografi ubb-bros-03363

Gustav Brosing

Barakker etter brannen 1916. Møllendalselven.

Brakke, Bolighus, Elv, Gjenreising og sanering, Flom

Fotografi ubb-bros-03643

Ukjent

Barakker under bygging Etter Brannen i Bergen 1916.

Brakke, Byggeplass, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-03644

Ralph L. Wilson

Branntomter. Torgallmenningen

Statuer/Skulptur, Brannruiner, Branntomt, Brann, Arbeider, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-03647

Olaf Andreas Svanøe

Smørsallmenningen, bildet tatt nesten nederst på allmenningen. Ruinen til høyre er Smørsgården, Strandgaten 35. Ruinen med tre rundbuete åpninger lå bak våningshuset i Strandgaten 34, på hjørnet mellom Strandgaten og Smørsallmenningen. Rivingen av ruiner er ...

Brannruiner, Gate

Fotografi ubb-bros-04017

Ralph L. Wilson

Branntomter 1916. Torgallmenningen.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Bank, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04019

Olaf Andreas Svanøe

Brannruiner, By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04020

Ukjent

Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04021

Olaf Andreas Svanøe

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04022

Olaf Andreas Svanøe

Svaneapoteket, som før brannen hadde adresse Strandgaten 4, lå midt ute i dagens Strandgaten, like foran Strandgaten 3 og 5.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Apotek

Fotografi ubb-bros-04023

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner etter steinkjellere bak Strandgaten 32 og 34. Ruinen til venstre lå langs Sukkerbakersmuget

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04024

Olaf Andreas Svanøe

Brannen i Bergen 1916.

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04025

Olaf Andreas Svanøe

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder

Fotografi ubb-bros-04026

Ukjent

Brannen i Bergen 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04027

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Forsikringsselskap

Fotografi ubb-bros-04028

Ukjent

Christies gate / Olav Kyrres gate. Telefonkompaniet i Torgallmenningen nr. 15, sees i bakgrunnen

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04029

Olaf Andreas Svanøe

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04030

Ukjent

Torgallmenningen, fra ca. nr. 3 og oppover. Inngangen til Strandgaten sees omtrent midt i rekken av ruiner.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04031

Ukjent

Brannruiner sett fra brannstasjonen mot området rundt Christies gate og Olav Kyrres gate mot Torgallmenningen (plankegjerdet langs Torgallmenningen sees i bakgrunnen). Vi ser bl.a. Torgallmenningen 15 tydelig.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04032

Ukjent

Olav Kyrres gate 9 / Valkendorfsgaten 5. Hjørnehuset var Valkendorfsgaten 5. Plankegjerdet i bakgrunnen var satt opp på begge sider av Torgallmenningen.

Bygninger, Brannruiner, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04033

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04035

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Brannruiner, Brann, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-04036

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04037

Ukjent

Nedre del av Murallmenningen, ikke langt fra der brannen startet (i en av Berstads sjøboder helt nederst på Murallmenningen)

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04038

Lauritz Johan Bekker Larsen

Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04039

Ukjent

Strandkaien i 1920-årene.

Handel, By- og småsteder, Brakke, Sykkel, Torg, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04040

Lauritz Johan Bekker Larsen

Store Markevei, ruinen av nr. 35 til venstre, på andre siden av Store Markevei ruinen av nr. 27. Den store ruinen i høyre del av bildet lå langs øvre del av Smørsallmenningen.

Brannruiner, Branntomt, Gate

Fotografi ubb-bros-04041

Ukjent

Sukkerbakersmuget og Strandgaten. Smørsallmenningen 22 i bakgrunnen. En brakke bygges på tomten til Strandgaten 32. Ruinene av Smørsgården (Strandgaten 35) er den lyse veggen som står helt til høyre foran Smørsallmenningen 22. Ruinen til venstre ...

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04042

Ukjent

Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04043

Ukjent

Hjørnet Strandgaten - Smørsallmenningen, Smørsgården hadde adresse Strandgaten 35.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04044

Ukjent

Det er Store Markevei nedover mot Torgallmenningen. Christiestatuen sees helt nederst. Ruinen til høyre i bildet er Store Markevei 27, på hjørnet mellom St. Markevei og Smørsallmenningen

Brannruiner, Branntomt, Brann, Brostein

Fotografi ubb-bros-04045

Ukjent

Ruinen av Smørsallmenningen 22 til høyre.

Brannruiner, Gate, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-04046

Ukjent

Strandgaten ved Muren etter bybrannen i Bergen 1916

Brannruiner, Gate, Trebro, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04048

Ukjent

Ruinen helt til høyre er trolig resten av Mowinckelgården 1c, som lå bak Strandgaten 15 og 17

Brannruiner, Gate, Folkemengde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04050

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen

Brannruiner, Branntomt, Brann, Folkemengde, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04051

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen

Brannruiner, Branntomt, Torg, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04052

Ukjent

Torget og torgallmenningen etter bybrannen i bergen 1916

Personbil, Brannruiner, Gate, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04053

Ukjent

"Barakkene efter branden januar 1916."

Handel, Brakke, Bil, Car, Torg, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Glassmagasin

Fotografi ubb-bros-04054a

Ukjent

Gatelys, Handel, Brakke, Postkort, Hestekjerre, Torg, Brostein, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bros-04055

Ukjent

Klostergaten, Kalmargjerdet. Ca. mars-april 1916. Store Markevei går nedover mot venstre.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04056

Mittet & Co.

Bergen etter brannen 1916

Brakke, Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04057

Mittet & Co.

Brannen i Bergen 1916.

Branntomt, By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04059

Ukjent

Torgallmenningen og Svaneapoteket etter bybrannen 1916

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04061b

Ukjent

Nedre del av Store Markevei mot Torgallmenningen (Christie-statuen i bakgrunnen).

Bygninger, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04062

B.C & A.H.

Bergen etter brannen 1916.

Brakke, Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04063

Olaf Andreas Svanøe

Bergen etter brannen 1916. Christies gate.

Handel, By- og småsteder, Gate, Butikk, Brannstasjon, Gjenreising og sanering, Elektrisk forretning

Fotografi ubb-bros-04064

Ukjent

Bergen etter brannen 1916. 1920-årene.

Bygninger, Branntomt, Telefonstolpe, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04065b

Ralph L. Wilson

Brannruiner etter bybranden i Bergen 1916

Brannruiner, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04069

Ukjent

Bergen telefonkompani Veiten 1, på hjørnet mellom Veiten og Veitesmuget. Dette er eneste hus fra før brannen som fortsatt står, i dag er det Markeveien 1B.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Telefonsentral

Fotografi ubb-bros-04070

Mittet & Co.

Brakke, Park, Benk, Butikk, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04124

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Personbil, Brannruiner, Oversiktsbilde, Torg

Fotografi ubb-bros-04146b

Ukjent

Statuer/Skulptur, Brakke, Park, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04557

Olaf Andreas Svanøe

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04863

Ralph L. Wilson

Torgallmenningen etter brannen i 1916 (15.01)

Personbil, By- og småsteder, Snø, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-05340

Ukjent

By- og småsteder, Flag, Flagg, Brakke, Buekorps, 17. mai, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-bros-05529

Olaf Andreas Svanøe

Barakker ved Byparken

Brakke, Butikk

Fotografi ubb-bros-05670

Olaf Andreas Svanøe

Brakke, Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Jernvarehandel, Fotografisk atelier, Musikkhandel, Forgyller

Fotografi ubb-bros-05671

Olaf Andreas Svanøe

Starvhusgaten

Gatelys, Brakke, Park, Kiosk, Aviskiosk

Fotografi ubb-bros-05673

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Barneklær, Barn og far, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken, Musikkhandel, Delikatesseforretning

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-a

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Brakke, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Brannruiner, By- og småsteder, Arbeider, Ruiner, Barneklær, Barn og far, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-c

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Brannruiner, By- og småsteder, Ruiner, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-a

Ukjent

Fra familien Lostings amatøralbum II.

Brannruiner, By- og småsteder, Ruiner, Barneklær, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Brakke, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-c

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Brakke, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken, Blomsterforretning

Fotografi ubb-bs-fol-00299-003-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Barn, Gate, Vinter, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-fol-00299-009-d

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Barn, Gate, Vinter, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-fol-00299-009-e

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Arbeider, Gate, Gjenreising og sanering, Apotek

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-a

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Gate, Gjenreising og sanering, Apotek

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Apoteker, Gaveartikler

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-c

Ukjent

Rabes musikkhandel i nye lokaler i Olav Kyrres gate, med frk. Rabe. Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Gate, Butikk, Kåpe, Gjenreising og sanering, Bøttehatt, Musikkhandel, Dameveske

Fotografi ubb-bs-fol-00299-043-c

Ukjent

Barberene Arne Eide og Sivert Ingvaldsen.

Interiør, Barber- og frisørsalong, Gjenreising og sanering, Kaffekanne, Barber, Barberstol

Fotografi ubb-bs-fol-00454-002

Fleischer

Bilde tatt fra Vågsallmenningen 28. Småstrandgaten 8 til høyre, øverst på Vågsallmenningen (der Platou sport holder til i dag).

Brannruiner, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering, Trikk

Fotografi ubb-bs-fol-01428-014a

Fleischer

Utsikt nedover Christies gate, Småstrandgaten 13 (skilt med Storjohann), helt til venstre skimtes hjørnet av Vågsallmenningen 28 (der bildet må være tatt fra).

Brannruiner, Oversiktsbilde, Butikk, Brostein, Gjenreising og sanering, Trikk, Manufakturhandel

Fotografi ubb-bs-fol-01428-014b

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916

Kvinne, Brakke, Mann, Gjenreising og sanering, Musikkhandel

Fotografi ubb-bs-ok-01350-001

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916. På hjørnet av Strømgaten og Kaigaten

Kvinne, Brakke, Bakeriutsalg, Gjenreising og sanering, Konditori

Fotografi ubb-bs-ok-01350-002

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916

Brakke, Restaurant/Kafe, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-01350-003

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916. På hjørnet av Strømgaten og Marken

Brakke, Gjenreising og sanering, Avisredaksjon

Fotografi ubb-bs-ok-01350-004

Ukjent

Kvinne, Brannruiner, Brann, Mann, Kjole, Dress, Flosshatt

Fotografi ubb-bs-ok-01706

Ukjent

Ruinen er Torgallmenningen 26.

Bygninger, Brannruiner, Bil, Car, Gjenreising og sanering, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-03624-002

K. Knudsen & Co

Valkendorsgaten mot Torgallmenningen, samt Olav Kyrres gate. Ruinen midt i bildet er Valkendorfsgaten 5. Rivningen av ruinene er påbegynt. Valkendorfsgaten løp gjennom dagens Posthuset/Exhibition og Galleriet. Torgallmenningen i bakgrunnen.

Brannruiner, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-04724-001

K. Knudsen & Co

Brannruiner, By- og småsteder, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04724-002

Mittet & Co.

Brannruiner, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-04724-003

Louis Anton Jacobsen

Brannruiner, Soldat, Postkontor

Fotografi ubb-bs-ok-04724-004

Louis Anton Jacobsen

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04724-005

Louis Anton Jacobsen

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04724-006

Louis Anton Jacobsen

Ruinene av Grand Cafe, hjørnet helt til høyre. I bakgrunnen i venstre del sees plankegjerdet mot Torgallmenningen

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04725-001

Louis Anton Jacobsen

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04725-002

Louis Anton Jacobsen

Fra Teaterparken, og Engen. Ser hjørnet av Holdts hotell samt ruinen av Stokkebekksmuget 1.

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04725-003

Mittet & Co.

Brakke, Postkort, Butikk, Tre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-04725-004

Louis Anton Jacobsen

Brannruiner, Brakke, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04725-005

Louis Anton Jacobsen

Brakke, Postkort, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-04725-006

Louis Anton Jacobsen

Ruinen med to buede åpninger til høyre er Engen 12

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04726-001