1916 Bergensbrannen, 15.-16. januar 394


Ukjent

Brannstrøket 1916

Oversiktsbilde, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-01214

Ukjent

Markeveien etter brannen i 1916

Brannruiner

Fotografi ubb-bros-01823

Ukjent

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-02302

Ukjent

Strandgaten. Berstads nybygg

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Byggeplass, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-02643

Ukjent

Strandsiden sett fra Bryggen etter brannen 1916

Havn, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-02650

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.

Gatelys, Brann, Brannruiner, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy, Vogn, Branntomt

Fotografi ubb-bros-03302

Olaf Andreas Svanøe

Brannruiner, Murhus

Fotografi ubb-bros-03361

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Brannen i Bergen, 1916. Holbergstatuen.

Statue, By- og småsteder, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-03363

Gustav Brosing

Barakker etter brannen 1916. Møllendalselven.

Elv, Bolighus, Brakker, Gjenreising og sanering, Flom

Fotografi ubb-bros-03643

Ukjent

Barakker under bygging Etter Brannen i Bergen 1916.

Brakker, Byggeplass, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-03644

Ralph L. Wilson

Branntomter. Torgallmenningen

Arbeider, Statue, Brann, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-03647

Olaf Andreas Svanøe

Gate, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04017

Ralph L. Wilson

Branntomter 1916. Torgallmenningen.

Bank, Brann, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04019

Olaf Andreas Svanøe

By- og småsteder, Gate, Brannruiner, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04020

Ukjent

Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.

Brann, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04021

Olaf Andreas Svanøe

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04022

Olaf Andreas Svanøe

Brann, Brannruiner, Apotek, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04023

Olaf Andreas Svanøe

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04024

Olaf Andreas Svanøe

Brannen i Bergen 1916.

Gatelys, Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04025

Olaf Andreas Svanøe

By- og småsteder, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04026

Ukjent

Brannen i Bergen 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04027

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.

Brann, Brannruiner, Forsikringsselskap, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04028

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04029

Olaf Andreas Svanøe

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04030

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04031

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt

Oversiktsbilde, Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04032

Ukjent

Brannruiner etter bergensbrannen 1916

Bygninger, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04033

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04035

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Brann, Folkemengde, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04036

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04037

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Branntomt

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04038

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04039

Ukjent

Strandkaien i 1920-årene.

Sykkel, By- og småsteder, Handel, Torg, Brakker, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04040

Ukjent

Brannruiner etter bybrannen 1916

Gate, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04041

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04042

Ukjent

Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04043

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04044

Ukjent

Brannen 1916. Bergen sentrum

Brann, Brannruiner, Brostein, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04045

Ukjent

Strandgaten etter Bybrannen i Bergen 1916

Gate, Folkemengde, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04046

Ukjent

Strandgaten ved Muren etter bybrannen i Bergen 1916

Gate, Trebro, Brannruiner, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04048

Ukjent

Strandgaten etter bybranden i Bergen 1916

Gate, Folkemengde, Brannruiner, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04050

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen

Brann, Folkemengde, Brannruiner, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04051

Ukjent

Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen

Torg, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04052

Ukjent

Torget og torgallmenningen etter bybrannen i bergen 1916

Gate, Brannruiner, Personbil, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04053

Ukjent

"Barakkene efter branden januar 1916."

Bil, Handel, Torg, Brakker, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Glassmagasin

Fotografi ubb-bros-04054a

Ukjent

Gatelys, Postkort, Handel, Torg, Brakker, Brostein, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bros-04055

Ukjent

Klostergaten, Kalmargjerdet. Ca. mars-april 1916

Oversiktsbilde, Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04056

Mittet & Co.

Bergen etter brannen 1916

Gate, Butikk, Brakker, Gjenreising og sanering, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04057

Mittet & Co.

Brannen i Bergen 1916.

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04059

Ukjent

Torgallmenningen og Svaneapoteket etter bybrannen 1916

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04061b

Ukjent

Bygninger, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04062

B.C & A.H.

Bergen etter brannen 1916.

Gate, Butikk, Brakker, Gjenreising og sanering, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04063

Olaf Andreas Svanøe

Bergen etter brannen 1916. Christies gate.

By- og småsteder, Gate, Handel, Butikk, Brannstasjon, Gjenreising og sanering, Elektrisk forretning

Fotografi ubb-bros-04064

Ukjent

Bergen etter brannen 1916. 1920-årene.

Bygninger, Telefonstolpe, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04065b

Ralph L. Wilson

Brannruiner etter bybranden i Bergen 1916

By- og småsteder, Brannruiner, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04069

Ukjent

Bergen etter brannen i 1916. "Telefonstationen" (Bergen Telefonkompani)

Brann, Brannruiner, Branntomt, Telefonsentral

Fotografi ubb-bros-04070

Mittet & Co.

Park, Butikk, Brakker, Benk, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04124

Ukjent

Brannen i Bergen 1916

Oversiktsbilde, Torg, Brannruiner, Personbil

Fotografi ubb-bros-04146b

Ukjent

Statue, Park, Brakker, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-04557

Olaf Andreas Svanøe

Gatelys, Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04863

Ralph L. Wilson

Torgallmenningen etter brannen i 1916 (15.01)

Snø, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-05340

Ukjent

17. mai, By- og småsteder, Folkemengde, Flagg, Brakker, Buekorps, Fane, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-bros-05529

Olaf Andreas Svanøe

Barakker ved Byparken

Butikk, Brakker

Fotografi ubb-bros-05670

Olaf Andreas Svanøe

Gate, Butikk, Brakker, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Jernvarehandel, Fotografisk atelier, Musikkhandel, Forgyller

Fotografi ubb-bros-05671

Olaf Andreas Svanøe

Starvhusgaten

Gatelys, Park, Brakker, Kiosk, Aviskiosk

Fotografi ubb-bros-05673

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Barneklær, Gjenreising og sanering, Barn og far, Søsken, Musikkhandel, Delikatesseforretning

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-a

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Brakker, Barn og mor, Barneklær, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Arbeider, By- og småsteder, Jente, Gutt, Brannruiner, Barneklær, Gjenreising og sanering, Ruiner, Barn og far, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-001-c

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Brannruiner, Barn og mor, Barneklær, Gjenreising og sanering, Ruiner, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-a

Ukjent

Fra familien Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Brannruiner, Barneklær, Gjenreising og sanering, Ruiner, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Brakker, Barn og mor, Barneklær, Gjenreising og sanering, Søsken

Fotografi ubb-bs-fol-00299-002-c

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

By- og småsteder, Jente, Gutt, Brakker, Barn og mor, Barneklær, Gjenreising og sanering, Søsken, Blomsterforretning

Fotografi ubb-bs-fol-00299-003-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Barn, Gate, Vinter, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-fol-00299-009-d

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Barn, Gate, Vinter, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-fol-00299-009-e

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Arbeider, Gate, Gjenreising og sanering, Apotek

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-a

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Gate, Gjenreising og sanering, Apotek

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-b

Ukjent

Fra Lostings amatøralbum II.

Apoteker, Gaveartikler

Fotografi ubb-bs-fol-00299-033-c

Ukjent

Rabes musikkhandel i nye lokaler i Olav Kyrres gate, med frk. Rabe. Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Kåpe, Bøttehatt, Musikkhandel, Dameveske

Fotografi ubb-bs-fol-00299-043-c

Ukjent

Barberene Arne Eide og Sivert Ingvaldsen.

Interiør og innredning, Gjenreising og sanering, Barber- og frisørsalong, Barber, Kaffekanne, Barberstol

Fotografi ubb-bs-fol-00454-002

Fleischer

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Trikk

Fotografi ubb-bs-fol-01428-014a

Fleischer

Butikk, Oversiktsbilde, Brannruiner, Brostein, Gjenreising og sanering, Trikk, Manufakturhandel

Fotografi ubb-bs-fol-01428-014b

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916

Kvinne, Mann, Brakker, Gjenreising og sanering, Musikkhandel

Fotografi ubb-bs-ok-01350-001

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916. På hjørnet av Strømgaten og Kaigaten

Kvinne, Brakker, Bakeriutsalg, Gjenreising og sanering, Konditori

Fotografi ubb-bs-ok-01350-002

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916

Brakker, Restaurant/Kafe, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-01350-003

Wald. Taraldset

Brakke etter bybrannen i 1916. På hjørnet av Strømgaten og Marken

Brakker, Gjenreising og sanering, Avisredaksjon

Fotografi ubb-bs-ok-01350-004

Ukjent

Kvinne, Brann, Mann, Brannruiner, Flosshatt, Kjole, Dress

Fotografi ubb-bs-ok-01706

Ukjent

Bygninger, Bil, Brannruiner, Gjenreising og sanering, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-03624-002

K. Knudsen & Co.

Postkort, Oversiktsbilde, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-001

K. Knudsen & Co.

Postkort, By- og småsteder, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-002

Mittet & Co.

Postkort, Oversiktsbilde, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-003

Louis Anton Jacobsen

Soldat, Postkontor, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-004

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-005

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04724-006

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04725-001

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04725-002

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04725-003

Mittet & Co.

Postkort, Butikk, Brakker, Tre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-04725-004

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner, Brakker

Fotografi ubb-bs-ok-04725-005

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brakker, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-04725-006

Louis Anton Jacobsen

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04726-001