Ex librisSignatur: ubb-ms-2079-0089


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til: August Brinkmann IV

Fysisk beskrivelse

  • 68x65 mm

comments powered by Disqus