Ex librisSignatur: ubb-ms-2079-0199


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

At Spes Infracta (Men håpet er uanfektet)

Relatert til: Sverre Friele Grieg

Fysisk beskrivelse

  • 79x54 mm

comments powered by Disqus