FragmentSignatur: ubb-ms-1549-02Gå til enkeltside for nedlasting:

Inneholder Langfredagsliturgien (Improperiene). Røde initialer. Sannsynligvis engelsk; iflg et vedlagt blyantnotat datert av N. R. Ker (Oxford) til ca "1150". Proveniens: "foræret av foged Vidsten".

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen


comments powered by Disqus