NummerSignatur: 3a8abb4e-854f-4f10-9dc3-a00a1da12327


Hefte 5/6 ?

Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

  • Revisjonsspørsmålet i Norden. Det kommende opgjør mellom Danmark og Norge., s. 129-143, Gustav Smedal;
  • Det norske folks krav til Danmark. En henstilling til Norges regjering., s. 143-144,
  • Er en del av


    comments powered by Disqus