Politikk 8

Samlinger knyttet til Politikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-1-109

Christian Magnus Falsen

Vedlegg til Excerpta Historiam mundi illustrantia.

1815

1800-tallet, Norge, Historie, Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1876 - 12/6 1876

Venstre (politisk parti), Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 27/1 1877 - 8/6 1877

Venstre (politisk parti), Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1878 - 20/6 1879

Venstre (politisk parti), Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 6/3 1883 - 30/12 1883

Venstre (politisk parti), Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 10/1 1884 - 1/4 1884

Politikk

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 18/8 1884 - 6/12 1884

Politikk

Johan Sverdrup

Brev til D.C. Danielssen fra Johan Sverdrup, Nordal gård.

1883-09-19

Politikk