NummerSignatur: 4a2c3b5d-d2e0-4d44-ba8f-b068865bfdb6


Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

 • Grønlands historie i korte trekk., s. 47-50, Hans Solgaard Jacobsen;
 • Kielfred i 125 år., s. 50-55, Gustav Smedal;
 • Vår stilling på Grønland i dag., s. 56-63, Adolf Hoel;
 • Grønland og norsk utenriksvesen., s. 63-69, Hans Solgaard Jacobsen;
 • Svar til statsminister Stauning. Haagdommen har ikke fratatt Norge kravet på å få Grønland tilbake., s. 69-70, Gustav Smedal;
 • Norsk-Færøysk Lag., s. 71-72, Thor Odegard Omejer;
 • Hvad nordmennene mener om Grønlandspørsmålet. "Ragnaroks" enquête., s. 73-95, Hans Solgaard Jacobsen;
 • Sveriges røst., s. 73-73, Valentin Sjöberg;
 • Er en del av


  comments powered by Disqus