NummerSignatur: 6f095ac9-1e1d-455b-9edb-98cd2c0dd1bc


Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

  • Om demokratiet., s. 1-6, Stein Barth-Heyerdahl;
  • Ungdommen i det nye Tyskland., s. 6-9, Thora Schøyen Jacobsen;
  • Grønlandssaken er et territorialt spørsmål., s. 9-13, Gustav Smedal;
  • Statens ändmål., s. 13-13, Rudolf Kjellén;
  • Svensk konst., s. 14-15, K.M. Hentzel;
  • Sinnssykdom eller spøk?, s. 15-16, Martin Tranmæl;
  • Er det ingen "fornuftig grunn" for læren om arvesynd?, s. 18-19, Johan Rødvik;
  • Er en del av


    comments powered by Disqus